goo.gl/KH2GtB سندروم موهای شانه نشونده تیلور مک گوون دختر 18 ماهه اهل شیکاگو با لقب اینشتین کوچک شناخته می‌شود زیرا موهایش همیشه ژولیده و غیر قابل شانه کردن است. علت موهای نامرتب او از یک بیماری ژنتیکی نادر به نام «سندروم موهای شانه نشونده» نشات می گیرد. این بیماری فقط در حدود 100 نفر از جمعیت جهان را درگیر کرده است. اما به باور برخی از محققان، شاید تعداد افرادی که از این سندروم رنج می برند، بیشتر باشد. حتی بعضی ها فکر می کنند که اینشتین هم به این سندروم دچار بود، اما فقط در حد ادعا و گمانه زنی است. محققان سه ژن را مورد شناسایی قرار دادند که احتمال می‌دهند در بروز این سندروم نقش اصلی را ایفا کنند: PADI3، TGM3 و TCHH. بر اساس یافته‌ها، هر سه ژن در چگونگی ایجاد موهای آشفته نقش دارند. لذا جهش در هر کدام از این ژن‌ها می‌تواند تغییراتی را در شکل مو پدید آورد. عوارض جانبی این بیماری برای مبتلایان می‌تواند نداشتن اعتماد بنفس باشد. بیشتر افراد ترجیح می‌دهند این موها را قایم کنند، اما این موها را نمی شود عقب زد. نتیجه این می‌شود که اغلب آنها اجتماع گریز و منزوی می‌شوند. ادامه و بیشتر: bigbangpage.com/?p=76841 🆔 @big_bangpage
goo.gl/KH2GtB

سندروم موهای شانه نشونده

تیلور مک گوون دختر 18 ماهه اهل شیکاگو با لقب اینشتین کوچک شناخته می‌شود زیرا موهایش همیشه ژولیده و غیر قابل شانه کردن است. علت موهای نامرتب او از یک بیماری ژنتیکی نادر به نام «سندروم موهای شانه نشونده» نشات می گیرد. این بیماری فقط در حدود 100 نفر از جمعیت جهان را درگیر کرده است. اما به باور برخی از محققان، شاید تعداد افرادی که از این سندروم رنج می برند، بیشتر باشد. حتی بعضی ها فکر می کنند که اینشتین هم به این سندروم دچار بود، اما فقط در حد ادعا و گمانه زنی است.

محققان سه ژن را مورد شناسایی قرار دادند که احتمال می‌دهند در بروز این سندروم نقش اصلی را ایفا کنند: PADI3، TGM3 و TCHH. بر اساس یافته‌ها، هر سه ژن در چگونگی ایجاد موهای آشفته نقش دارند. لذا جهش در هر کدام از این ژن‌ها می‌تواند تغییراتی را در شکل مو پدید آورد. عوارض جانبی این بیماری برای مبتلایان می‌تواند نداشتن اعتماد بنفس باشد. بیشتر افراد ترجیح می‌دهند این موها را قایم کنند، اما این موها را نمی شود عقب زد. نتیجه این می‌شود که اغلب آنها اجتماع گریز و منزوی می‌شوند.

ادامه و بیشتر:
bigbangpage.com/?p=76841

🆔 @big_bangpage