goo.gl/weUxXr ماده تاریک می‌تواند بار الکتریکی داشته باشد! 🔸ماده تاریک یا دستکم قسمتی از آن می تواند یک نیروی الکتریکی ضعیف داشته باشد؛ یعنی برابر با یک میلیونم بار یک الکترون. داده‌های حاصل از آزمایش شناسایی اثر بازیونش (EDGES) این یافته را نشان می دهد. اگرچه این مسئله بحث برانگیز است، اما پتانسیل کوچکترین برهمکنش‌ها میان این شکل رازآلود ماده و گونه‌های آشناتر می تواند شواهد مهمی برای توضیح بخش مفقود جهان را فراهم نماید. 🔹اخترشناس‌هایی از مرکز اخترفیزیک هاروارد – اسمیتسونیان در ماساچوست همزمان با انتشار نتایج پروژه EDGES، تحقیقات خود را در زمینه ماده تاریک افزایش دادند. «آوی لئوب» فیزیکدان نظری از مرکز اخترفیزیک می گوید: «ماهیت ماده تاریک یکی از بزرگترین اسرار در دنیای علم است و ما نیاز داریم از هر داده‌های مرتبطی برای بررسی آن استفاده کنیم.» 🔸ماده تاریک یکی از سرسخت‌ترین و جدال برانگیزترین موضوع‌ها در اخترشناسی به شمار می آید. این ماده تقریبا ۲۳ درصد کل جهان را تشکیل می دهد؛ و اگر درباره اجزای مهم سازندۀ ماده حرف می زنیم، این مقدار به ۸۰ درصد می رسد. اما همان طور که از نامش پیداست، ماده تاریک دقیقا به روشنی نمی درخشد تا نشانه‌هایی از ماهیت واقعی‌اش در اختیارمان قرار بگیرد. ما می دانیم که این ماده وجود دارد، زیرا باید چیزی اضافی کهکشان‌ها را کنار هم نگه بدارد، به غیر از چیزهای درخشانی که می توانیم اندازه بگیریم. تاکنون عملا هیچ سرنخ یا شواهدی در این زمینه نداریم. همۀ امیدها به آزمایش XENON1T است تا بتواند نوعی ماده با قابلیت برهمکنش ضعیف پیدا کند. این آزمایش دوره‌ای را در تاریخ جهان پوشش می دهد که تقریبا ۲۰۰ میلیون سال پس از بیگ بنگ را در بر می گیرد.... ادامه و بیشتر: bigbangpage.com/?p=76652 ترجمه: منصور نقی لو/ سایت بیگ بنگ 🆔 @big_bangpage
goo.gl/weUxXr

ماده تاریک می‌تواند بار الکتریکی داشته باشد!

🔸ماده تاریک یا دستکم قسمتی از آن می تواند یک نیروی الکتریکی ضعیف داشته باشد؛ یعنی برابر با یک میلیونم بار یک الکترون. داده‌های حاصل از آزمایش شناسایی اثر بازیونش (EDGES) این یافته را نشان می دهد. اگرچه این مسئله بحث برانگیز است، اما پتانسیل کوچکترین برهمکنش‌ها میان این شکل رازآلود ماده و گونه‌های آشناتر می تواند شواهد مهمی برای توضیح بخش مفقود جهان را فراهم نماید.

🔹اخترشناس‌هایی از مرکز اخترفیزیک هاروارد – اسمیتسونیان در ماساچوست همزمان با انتشار نتایج پروژه EDGES، تحقیقات خود را در زمینه ماده تاریک افزایش دادند. «آوی لئوب» فیزیکدان نظری از مرکز اخترفیزیک می گوید: «ماهیت ماده تاریک یکی از بزرگترین اسرار در دنیای علم است و ما نیاز داریم از هر داده‌های مرتبطی برای بررسی آن استفاده کنیم.»

🔸ماده تاریک یکی از سرسخت‌ترین و جدال برانگیزترین موضوع‌ها در اخترشناسی به شمار می آید. این ماده تقریبا ۲۳ درصد کل جهان را تشکیل می دهد؛ و اگر درباره اجزای مهم سازندۀ ماده حرف می زنیم، این مقدار به ۸۰ درصد می رسد. اما همان طور که از نامش پیداست، ماده تاریک دقیقا به روشنی نمی درخشد تا نشانه‌هایی از ماهیت واقعی‌اش در اختیارمان قرار بگیرد. ما می دانیم که این ماده وجود دارد، زیرا باید چیزی اضافی کهکشان‌ها را کنار هم نگه بدارد، به غیر از چیزهای درخشانی که می توانیم اندازه بگیریم. تاکنون عملا هیچ سرنخ یا شواهدی در این زمینه نداریم. همۀ امیدها به آزمایش XENON1T است تا بتواند نوعی ماده با قابلیت برهمکنش ضعیف پیدا کند. این آزمایش دوره‌ای را در تاریخ جهان پوشش می دهد که تقریبا ۲۰۰ میلیون سال پس از بیگ بنگ را در بر می گیرد....

ادامه و بیشتر:
bigbangpage.com/?p=76652

ترجمه: منصور نقی لو/ سایت بیگ بنگ

🆔 @big_bangpage