ناسا تصمیم گرفت تا فضاپیمای جونو 3 سال دیگر نیز به دور سیاره مشتری بچرخد و به ثبت اطلاعات از این سیاره غول‌پیکر بپردازد. بنابراین فعالیت‌های این کاوشگر تا سال 2022 ادامه می یابد. 🆔 @big_bangpage
ناسا تصمیم گرفت تا فضاپیمای جونو 3 سال دیگر نیز به دور سیاره مشتری بچرخد و به ثبت اطلاعات از این سیاره غول‌پیکر بپردازد. بنابراین فعالیت‌های این کاوشگر تا سال 2022 ادامه می یابد.

🆔 @big_bangpage
ناسا تصمیم گرفت تا فضاپیمای جونو 3 سال دیگر نیز به دور سیاره مشتری بچرخد و به ثبت اطلاعات از این سیاره غول‌پیکر بپردازد. بنابراین فعالیت‌های این کاوشگر تا سال 2022 ادامه می یابد.

🆔 @big_bangpage