goo.gl/uifKGP کشف ۶ کهکشان تاریک که ستاره‌های کمی دارند! 🔸دانشمندان شش نامزد کهکشان تاریک جدید پیدا کردند که تقریبا هیچ ستاره‌ای ندارند یا تعداد ستاره در آنها اندک است. همان‌طور که می توانید تصور کنید، این نامزدهای فاقد ستاره درخشندگی و روشنایی چندانی ندارند؛ این عامل کار را برای یافتن آنها بسیار سخت می کند. 🔹اخترشناسان علاقمند به درک چگونگی ایجاد آنها و چگونگی ایجاد ستاره‌ها از گاز میان کهکشانی هستند. کهکشان‌های تاریک می توانند در رمزگشایی از این اسرار موثر باشند. دانشمندان برای تعیین موقعیت شش نامزد کهکشان تاریک در مقاله جدید خود از اختروش‌ها به عنوان چراغ قوه استفاده کردند. اختروش‌ها سیاهچاله‌های غول پیکر اَبَر درخشان هستند که قرص‌های برافزایشی آنها نور فرابنفش را به بیرون ساطع می کنند و به منظور تشخیص این کهکشان‌ها میتوانند چراغ راه باشند.... جزئیات بیشتر: bigbangpage.com/?p=76454 ترجمه: منصور نقی لو/ سایت بیگ بنگ 🆔 @big_bangpage
goo.gl/uifKGP

کشف ۶ کهکشان تاریک که ستاره‌های کمی دارند!

🔸دانشمندان شش نامزد کهکشان تاریک جدید پیدا کردند که تقریبا هیچ ستاره‌ای ندارند یا تعداد ستاره در آنها اندک است. همان‌طور که می توانید تصور کنید، این نامزدهای فاقد ستاره درخشندگی و روشنایی چندانی ندارند؛ این عامل کار را برای یافتن آنها بسیار سخت می کند.

🔹اخترشناسان علاقمند به درک چگونگی ایجاد آنها و چگونگی ایجاد ستاره‌ها از گاز میان کهکشانی هستند. کهکشان‌های تاریک می توانند در رمزگشایی از این اسرار موثر باشند. دانشمندان برای تعیین موقعیت شش نامزد کهکشان تاریک در مقاله جدید خود از اختروش‌ها به عنوان چراغ قوه استفاده کردند. اختروش‌ها سیاهچاله‌های غول پیکر اَبَر درخشان هستند که قرص‌های برافزایشی آنها نور فرابنفش را به بیرون ساطع می کنند و به منظور تشخیص این کهکشان‌ها میتوانند چراغ راه باشند....

جزئیات بیشتر:
bigbangpage.com/?p=76454

ترجمه: منصور نقی لو/ سایت بیگ بنگ

🆔 @big_bangpage