goo.gl/qAQUJP کدام سیارات بیشترین ذخیره آب را دارند؟ 🔸دانشمندان ناسا موفق شدند مقدار آب موجود در برخی سیارات را به طور تقریبی تخمین بزند. “استیو وانس”(Steve Vance)، دانشمند سیاره‌شناس “آزمایشگاه پیش‌رانش جت”(JPL) ناسا، بیش از دو سال توجه خود را بر پژوهش درباره اقیانوس‌ها متمرکز کرد. او برای محاسبه تقریبی مقدار آب موجود، به گردآوری آمار تراکم یخ و عمق اقیانوس‌های سراسر منظومه شمسی پرداخت. این تصویر، با استفاده از داده‌های پژوهش وانس و منابع دیگر فراهم شده تا مقدار احتمالی آب مایع را روی ۹ جهان اقیانوسی شناخته شده از جمله زمین نشان دهد. میزان آب در این تصویر، با واحد “زتالیتر”(ZL) نشان داده شده که معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ لیتر یا یک میلیارد کیلومتر مکعب است. 🔹به گفته “اداره ملی اقیانوسی و جوی” (NOAA) در آمریکا، زمین، حدود ۱٫۳۳۵ زتالیتر آب را شامل می‌شود. طبقه‌بندی سیارات، براساس میزان آب موجود در هرکدام، به این ترتیب است: “انسلادوس” قمر زحل، “تریتون” بزرگترین قمر نپتون، “دیونه” قمر زحل، پلوتو، زمین، اروپا قمر مشتری، ” کالیستو” قمر طبیعی مشتری، “تیتان” بزرگترین قمر زحل و ” گانیمد” از قمرهای مشتری و بزرگترین قمر در منظومه شمسی می باشد... جزئیات بیشتر: bigbangpage.com/?p=76504 🆔 @big_bangpage
goo.gl/qAQUJP

کدام سیارات بیشترین ذخیره آب را دارند؟

🔸دانشمندان ناسا موفق شدند مقدار آب موجود در برخی سیارات را به طور تقریبی تخمین بزند. “استیو وانس”(Steve Vance)، دانشمند سیاره‌شناس “آزمایشگاه پیش‌رانش جت”(JPL) ناسا، بیش از دو سال توجه خود را بر پژوهش درباره اقیانوس‌ها متمرکز کرد. او برای محاسبه تقریبی مقدار آب موجود، به گردآوری آمار تراکم یخ و عمق اقیانوس‌های سراسر منظومه شمسی پرداخت. این تصویر، با استفاده از داده‌های پژوهش وانس و منابع دیگر فراهم شده تا مقدار احتمالی آب مایع را روی ۹ جهان اقیانوسی شناخته شده از جمله زمین نشان دهد. میزان آب در این تصویر، با واحد “زتالیتر”(ZL) نشان داده شده که معادل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ لیتر یا یک میلیارد کیلومتر مکعب است.

🔹به گفته “اداره ملی اقیانوسی و جوی” (NOAA) در آمریکا، زمین، حدود ۱٫۳۳۵ زتالیتر آب را شامل می‌شود. طبقه‌بندی سیارات، براساس میزان آب موجود در هرکدام، به این ترتیب است: “انسلادوس” قمر زحل، “تریتون” بزرگترین قمر نپتون، “دیونه” قمر زحل، پلوتو، زمین، اروپا قمر مشتری، ” کالیستو” قمر طبیعی مشتری، “تیتان” بزرگترین قمر زحل و ” گانیمد” از قمرهای مشتری و بزرگترین قمر در منظومه شمسی می باشد...

جزئیات بیشتر:
bigbangpage.com/?p=76504

🆔 @big_bangpage