@big_bangpage در نشست دانش سیاره ای اروپا که در نانت فرانسه برگزار شد، دانشمندان عکس ها و نقشه های جدیدی که فضاپیمایی سپیده دم از سیاره کوتوله سرس (Ceres)  ثبت کرده را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. این رنگ‌ها بر سطح نقشه نشان‌دهنده دمای نقطه مشخصی از سیاره کوتوله سرس هستند که با استفاده از آن می‌توان به فعال بودن یا نبودن آتش‌فشان‌ها و دیگر ویژگی‌هایش پی برد. نقاط سرخ‌فام عکس مربوط به موادی است که نور مادون قرمز را بازتاب می‌دهند و نقاط سبز رنگ نیز از موادی مانند مس، تشکیل شده که بیشتر بخش مرئی نور را منتشر می‌کنند و سردتر هستند. اطلاعات بیشتر: http://bigbangpage.com/?p=36747
@big_bangpage

در نشست دانش سیاره ای اروپا که در نانت فرانسه برگزار شد، دانشمندان عکس ها و نقشه های جدیدی که فضاپیمایی سپیده دم از سیاره کوتوله سرس (Ceres)  ثبت کرده را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.
این رنگ‌ها بر سطح نقشه نشان‌دهنده دمای نقطه مشخصی از سیاره کوتوله سرس هستند که با استفاده از آن می‌توان به فعال بودن یا نبودن آتش‌فشان‌ها و دیگر ویژگی‌هایش پی برد. نقاط سرخ‌فام عکس مربوط به موادی است که نور مادون قرمز را بازتاب می‌دهند و نقاط سبز رنگ نیز از موادی مانند مس، تشکیل شده که بیشتر بخش مرئی نور را منتشر می‌کنند و سردتر هستند.
اطلاعات بیشتر: http://bigbangpage.com/?p=36747