@big_bangpage نخستین بررسی از سمت تاریک دنباله دار چوریوموف محققان با استفاده از داده های کاوشگر روزتا که شانه به شانه دنباله دار چوریوموف ۶۷P در حال حرکت است از ناشناخته های بیشتری از این دنباله دار و سمت تاریکش پرده پرداری کردند. یافته های فضاپیمای روزتا چرخه ای فصلی را بین دو نیمکره این دنباله دار نشان می دهد، به این صورت که نیمه شمالی دنباله دار ۶۷P دارای تابستانی بسیار طولانی است که ۵.۵ سال به طول می انجامد، نیمه جنوبی آن نیز در زمستانی تاریک به خواب رفته که حداقل ۵ سال به طول می انجامد، در واقع بخش جنوبی این دنباله دار در زمستانی طولانی، سرد و تاریک به سر می برد. محققان با استفاده از دوربین طیف سنج فرو سرخ و ابزار مایکروویو روزتا، توانستند تصاویر بسیار مفیدی از بخش جنوبی و تاریک دنباله‌دار به دست آورند. این تصاویر نشان می‌دهد که زیر بخش جنوبی این دنباله‌دار مملو از یخ است. براساس اعلامیه‌ای که ناسا منتشر کرده، در عمق نزدیک به یک اینچ (۲٫۵ سانتیمتر) از سطح این جرم آسمانی، ماده‌ای بسیار شفاف وجود دارد که به احتمال زیاد آب یخ‌زده یا دی‌اکسید کربن یخ‌زده (یخ خشک) است. این در حالی است که مقدار زیادی از آب در بخش شمالی این دنباله‌دار وجود دارد که با گرمای خورشید به فضا پراکنده می شود، آب موجود روی این دنباله‌دار از نوع «دوتریوم» یا همان آب سنگین میباشد و با آب روی زمین متفاوت است..... جزئیات بیشتر ::: http://bigbangpage.com/?p=36748

@big_bangpage

نخستین بررسی از سمت تاریک دنباله دار چوریوموف

محققان با استفاده از داده های کاوشگر روزتا که شانه به شانه دنباله دار چوریوموف ۶۷P در حال حرکت است از ناشناخته های بیشتری از این دنباله دار و سمت تاریکش پرده پرداری کردند. یافته های فضاپیمای روزتا چرخه ای فصلی را بین دو نیمکره این دنباله دار نشان می دهد، به این صورت که نیمه شمالی دنباله دار ۶۷P دارای تابستانی بسیار طولانی است که ۵.۵ سال به طول می انجامد، نیمه جنوبی آن نیز در زمستانی تاریک به خواب رفته که حداقل ۵ سال به طول می انجامد، در واقع بخش جنوبی این دنباله دار در زمستانی طولانی، سرد و تاریک به سر می برد.

محققان با استفاده از دوربین طیف سنج فرو سرخ و ابزار مایکروویو روزتا، توانستند تصاویر بسیار مفیدی از بخش جنوبی و تاریک دنباله‌دار به دست آورند. این تصاویر نشان می‌دهد که زیر بخش جنوبی این دنباله‌دار مملو از یخ است. براساس اعلامیه‌ای که ناسا منتشر کرده، در عمق نزدیک به یک اینچ (۲٫۵ سانتیمتر) از سطح این جرم آسمانی، ماده‌ای بسیار شفاف وجود دارد که به احتمال زیاد آب یخ‌زده یا دی‌اکسید کربن یخ‌زده (یخ خشک) است. این در حالی است که مقدار زیادی از آب در بخش شمالی این دنباله‌دار وجود دارد که با گرمای خورشید به فضا پراکنده می شود، آب موجود روی این دنباله‌دار از نوع «دوتریوم» یا همان آب سنگین میباشد و با آب روی زمین متفاوت است.....

جزئیات بیشتر ::: http://bigbangpage.com/?p=36748