@big_bangpage فضاپیمای کاسینی ناسا در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ تصاویری رنگی از فاصله ی۱.۵ میلیارد کیلومتری زمین و ماه به ثبت رساند، این برای نخستین بار بود که دوربین بسیار شفاف کاسینی از زمین، ماه ، مریخ و ناهید، از چنین فاصله دور دستی در یک کادر عکس گرفته است. . قرار است کاسینی در اواخر سال ۲۰۱۶ میان سطح سیاره و داخلی‌ترین حلقه آن ۲۲ پرواز رفت‌و‌برگشت انجام دهد تا به‌این شکل فاز آخر ماموریت کاسینی با نام “پایان بزرگ کاسینی” انجام گرفته و در نهایت با شیرجه این کاوشگر در میان اتمسفر گازی زحل به اتمام برسد. به گفته مقامات ناسا، قدم آخر کاسینی نیز برای دانشمندان بسیار ارزشمند خواهد‌ بود زیرا این کاوشگر قصد دارد در این فاز از میدان گرانشی و مغناطیسی زحل نقشه‌برداری کرده و به ارزیابی مواد درون حلقه‌های سیاره بپردازد و تصاویری از سیاره و حلقه‌هایش به‌ثبت برساند. در نهایت برای اطمینان از اینکه کاسینی با یکی از قمرهای زحل برخورد نخواهد کرد،‌این کاوشگر به‌سوی اتمسفر زحل هدایت خواهد شد تا در میان آن برای همیشه ناپدید شود. . مطالب خبری: bigbangpage.com سایت مستند و ویدئو: video.bigbangpage.com

@big_bangpage

فضاپیمای کاسینی ناسا در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ تصاویری رنگی از فاصله ی۱.۵ میلیارد کیلومتری زمین و ماه به ثبت رساند، این برای نخستین بار بود که دوربین بسیار شفاف کاسینی از زمین، ماه ، مریخ و ناهید، از چنین فاصله دور دستی در یک کادر عکس گرفته است.
.
قرار است کاسینی در اواخر سال ۲۰۱۶ میان سطح سیاره و داخلی‌ترین حلقه آن ۲۲ پرواز رفت‌و‌برگشت انجام دهد تا به‌این شکل فاز آخر ماموریت کاسینی با نام “پایان بزرگ کاسینی” انجام گرفته و در نهایت با شیرجه این کاوشگر در میان اتمسفر گازی زحل به اتمام برسد. به گفته مقامات ناسا، قدم آخر کاسینی نیز برای دانشمندان بسیار ارزشمند خواهد‌ بود زیرا این کاوشگر قصد دارد در این فاز از میدان گرانشی و مغناطیسی زحل نقشه‌برداری کرده و به ارزیابی مواد درون حلقه‌های سیاره بپردازد و تصاویری از سیاره و حلقه‌هایش به‌ثبت برساند. در نهایت برای اطمینان از اینکه کاسینی با یکی از قمرهای زحل برخورد نخواهد کرد،‌این کاوشگر به‌سوی اتمسفر زحل هدایت خواهد شد تا در میان آن برای همیشه ناپدید شود.
.
مطالب خبری: bigbangpage.com
سایت مستند و ویدئو: video.bigbangpage.com