@big_bangpage آب مایع روی مریخ: واقعا چه مفهومی دارد؟ تصاویری که مدارگرد شناسایی مریخ از سطح سیاره ی سرخ ثبت کرده، جریان های آب را نشان می دهند؛ در قسمتی از تصویر می توان نقاط تیره ای را مشاهده کرد که بیشتر از یک قطره در جریان هستند، این نکته می تواند نشانه ی نوعی سفره های زیر زمینی یا یخ های آب شده باشد که با گرم شدن آب می شوند و در سراشیبی سطح سیاره جریان یافته است. در حالی که از قلمرو واقعیت خارج نیست، وجود یخ مدفون شده در زیر سطح مریخ میباشد که می تواند عامل این آب مایع باشد. اما چیزی که سناریو مورد علاقه دانشمندان نیست، این است که آب می تواند از اتمسفر مریخ آمده باشد. چگونه اتمسفر مریخ این خطوط تیره را ایجاد کرده؟ نمک سطح مریخ همانند زمین، می تواند آب و بخار اتمسفر را جذب کند و آن را به شکل کریستال گیر اندازد. زمانی که این کریستالهای خیس، گرم شوند، این مخلوط از مایع در اثر گرانش سرازیر می شود و چنین خطوطی را بر سطح سیاره به وجود می آورند؛ اما هیچ دلیلی وجود ندارد که چنین اتفاقی در مریخ افتاده باشد. “کریس مک کی” زیست شناس نجومی ناسا می گوید: نوع نمک در جریان های مریخ پرکلرات نامیده می شود که از نمکی که با آبهایی که در زمین وجود دارد، متفاوت میباشد و ممکن است جریان های پرکلرات رفتاری مشابه برکه دون خوان در قطب جنوب داشته باشند که شورترین آب مایع را بر روی زمین اند و در کل کُشنده هستند، چنین آبی مناسب حیات نیست و هیچ چیز نمی تواند در این برکه زنده بماند. بنابراین چشمه های مرطوب یافت شده توسط انسان در مریخ شاید آبی مناسب حیات نباشد، حتی این آب ممکن نیست بتوانند برای زیستن میکروب های مریخی مناسب باشد، اما آیا ارزش پیدا کردن دارد؟ البته بر طبق آنچه می دانیم طبق حیات زمینی، زندگی در هر جایی که آب وجود دارد، شکل می گیرد. به همین دلیل ناسا برای جست و جوی حیات فرازمینی دنبال آب است، ولی طنز خسته کننده آن است که ناسا به دنبال نوع ویژه ای از آب نیست. مریخ از یک اقیانوس باستانی پوشیده شده که یک پنجم سطح آن را تشکیل داده است، اخترشناسان با محاسبه مقدار آب از دست داده در زمان آن را کشف کرده اند. ارسال کاوشگر به این ناحیه که آب مایع در آن جریان دارد بسیار خطرناک است، هشدار دفتر حفاظت سیاره ای ناسا می گوید، ناحیه ای که فضاپیما می تواند در آن فرود بیایید باید بعد از فرود تمیز و گند زدایی شود. اگر میکروبی از زمین سالم به مریخ برسد و خودش را در حمام شور بازیافت کند، ممکن است که جای پایی بیابد و سراسر سیاره ی سرخ را آلوده کند.ادامه در سایت: http://bigbangpage.com/?p=36720

@big_bangpage
آب مایع روی مریخ: واقعا چه مفهومی دارد؟
تصاویری که مدارگرد شناسایی مریخ از سطح سیاره ی سرخ ثبت کرده، جریان های آب را نشان می دهند؛ در قسمتی از تصویر می توان نقاط تیره ای را مشاهده کرد که بیشتر از یک قطره در جریان هستند، این نکته می تواند نشانه ی نوعی سفره های زیر زمینی یا یخ های آب شده باشد که با گرم شدن آب می شوند و در سراشیبی سطح سیاره جریان یافته است. در حالی که از قلمرو واقعیت خارج نیست، وجود یخ مدفون شده در زیر سطح مریخ میباشد که می تواند عامل این آب مایع باشد. اما چیزی که سناریو مورد علاقه دانشمندان نیست، این است که آب می تواند از اتمسفر مریخ آمده باشد.

چگونه اتمسفر مریخ این خطوط تیره را ایجاد کرده؟ نمک سطح مریخ همانند زمین، می تواند آب و بخار اتمسفر را جذب کند و آن را به شکل کریستال گیر اندازد. زمانی که این کریستالهای خیس، گرم شوند، این مخلوط از مایع در اثر گرانش سرازیر می شود و چنین خطوطی را بر سطح سیاره به وجود می آورند؛ اما هیچ دلیلی وجود ندارد که چنین اتفاقی در مریخ افتاده باشد. “کریس مک کی” زیست شناس نجومی ناسا می گوید: نوع نمک در جریان های مریخ پرکلرات نامیده می شود که از نمکی که با آبهایی که در زمین وجود دارد، متفاوت میباشد و ممکن است جریان های پرکلرات رفتاری مشابه برکه دون خوان در قطب جنوب داشته باشند که شورترین آب مایع را بر روی زمین اند و در کل کُشنده هستند، چنین آبی مناسب حیات نیست و هیچ چیز نمی تواند در این برکه زنده بماند.

بنابراین چشمه های مرطوب یافت شده توسط انسان در مریخ شاید آبی مناسب حیات نباشد، حتی این آب ممکن نیست بتوانند برای زیستن میکروب های مریخی مناسب باشد، اما آیا ارزش پیدا کردن دارد؟ البته بر طبق آنچه می دانیم طبق حیات زمینی، زندگی در هر جایی که آب وجود دارد، شکل می گیرد. به همین دلیل ناسا برای جست و جوی حیات فرازمینی دنبال آب است، ولی طنز خسته کننده آن است که ناسا به دنبال نوع ویژه ای از آب نیست. مریخ از یک اقیانوس باستانی پوشیده شده که یک پنجم سطح آن را تشکیل داده است، اخترشناسان با محاسبه مقدار آب از دست داده در زمان آن را کشف کرده اند.

ارسال کاوشگر به این ناحیه که آب مایع در آن جریان دارد بسیار خطرناک است، هشدار دفتر حفاظت سیاره ای ناسا می گوید، ناحیه ای که فضاپیما می تواند در آن فرود بیایید باید بعد از فرود تمیز و گند زدایی شود. اگر میکروبی از زمین سالم به مریخ برسد و خودش را در حمام شور بازیافت کند، ممکن است که جای پایی بیابد و سراسر سیاره ی سرخ را آلوده کند.ادامه در سایت: http://bigbangpage.com/?p=36720