انتقاد گروهی از محققان نسبت به ساخت ِ مغز مصنوعی! محققان هوش مصنوعی و علم عصب‌شناسی، با تقلید از مغز انسان، در حال نزدیک شدن به ایجاد اولین مغز مصنوعی هستند که مورد انتقاد بخشی از جامعه علمی قرار گرفته‌ است.اقلیتی از جامعه علمی در حال ابراز نگرانی از این مسئله هستند که اگر فرض کنیم هوش مصنوعی روزی با هوش انسانی برابری خواهد کرد، به‌تدریج خود را شبیه به ماشین‌آلات تصور می‌کنیم و این ممکن است درنهایت موجب تضعیف هوش زیستی ما شود. میگل نیکولِلیس دانشمندی است که یک پوشش خارجی متصل به مغز طراحی کرده‌ است. این پوشش به نقل از BBC توانسته‌ است یک مرد فلج را قادر به ارائه ضربه افتتاحیه در جام جهانی کند، او همچنین بافت مغزی کشت کرده‌ است که موش را قادر به مشاهده نور مادون‌ قرمز می‌کند. نیکولِلیس در آخرین کتابش، «مغز چگونه کار می‌کند و چرا نمی‌تواند توسط یک ماشین شبیه‌ سازی شود»، می‌گوید که مغز یک موجود زنده است نه یک ماشین و موجودات زنده با توجه به قوانین تکاملی در طبیعت، به‌ جای ساخته‌ شدن، فرگشت می‌یابند. نیکوللیس اعلام کرده‌ است که ما با یک خطر بزرگ مواجه هستیم. به گفته وی، اگر ما به تکیه بیشتر و بیشتر به کامپیوترها ادامه دهیم، در نهایت به حد ماشین‌ آلاتمان نزول می‌کنیم. به گفته نیویورک تایمز، این متخصص هوش مصنوعی و عصب‌شناسی برزیلی هشدار داده‌ است که ممکن است در دراز مدت، مغز ما شروع به تقلید از طرز عملکرد کامپیوترها کند. اگر این اتفاق بیفتد، موجب افول قابل‌توجهی در سطح رفتارهای طبیعی و اجتماعی خواهیم بود. نیکوللیس می‌گوید که فناوری می‌تواند مغز ما را تغییر دهد؛ زیرا محیط‌ زیست و رفتارها، پاسخ‌های عصبی ما را تغییر می‌دهند. دانشمندان به این پدیده، انعطاف‌پذیری عصبی می‌گویند.... جزئیات بیشتر::: http://bigbangpage.com/?p=36743

انتقاد گروهی از محققان نسبت به ساخت ِ مغز مصنوعی!

محققان هوش مصنوعی و علم عصب‌شناسی، با تقلید از مغز انسان، در حال نزدیک شدن به ایجاد اولین مغز مصنوعی هستند که مورد انتقاد بخشی از جامعه علمی قرار گرفته‌ است.اقلیتی از جامعه علمی در حال ابراز نگرانی از این مسئله هستند که اگر فرض کنیم هوش مصنوعی روزی با هوش انسانی برابری خواهد کرد، به‌تدریج خود را شبیه به ماشین‌آلات تصور می‌کنیم و این ممکن است درنهایت موجب تضعیف هوش زیستی ما شود.

میگل نیکولِلیس دانشمندی است که یک پوشش خارجی متصل به مغز طراحی کرده‌ است. این پوشش به نقل از BBC توانسته‌ است یک مرد فلج را قادر به ارائه ضربه افتتاحیه در جام جهانی کند، او همچنین بافت مغزی کشت کرده‌ است که موش را قادر به مشاهده نور مادون‌ قرمز می‌کند. نیکولِلیس در آخرین کتابش، «مغز چگونه کار می‌کند و چرا نمی‌تواند توسط یک ماشین شبیه‌ سازی شود»، می‌گوید که مغز یک موجود زنده است نه یک ماشین و موجودات زنده با توجه به قوانین تکاملی در طبیعت، به‌ جای ساخته‌ شدن، فرگشت می‌یابند.

نیکوللیس اعلام کرده‌ است که ما با یک خطر بزرگ مواجه هستیم. به گفته وی، اگر ما به تکیه بیشتر و بیشتر به کامپیوترها ادامه دهیم، در نهایت به حد ماشین‌ آلاتمان نزول می‌کنیم. به گفته نیویورک تایمز، این متخصص هوش مصنوعی و عصب‌شناسی برزیلی هشدار داده‌ است که ممکن است در دراز مدت، مغز ما شروع به تقلید از طرز عملکرد کامپیوترها کند. اگر این اتفاق بیفتد، موجب افول قابل‌توجهی در سطح رفتارهای طبیعی و اجتماعی خواهیم بود. نیکوللیس می‌گوید که فناوری می‌تواند مغز ما را تغییر دهد؛ زیرا محیط‌ زیست و رفتارها، پاسخ‌های عصبی ما را تغییر می‌دهند. دانشمندان به این پدیده، انعطاف‌پذیری عصبی می‌گویند....

جزئیات بیشتر::: http://bigbangpage.com/?p=36743