احتمال سکونت پذیر بودن سیارات سنگی بسته به نوع سیستم تهویه . وقتی مطلبی از جستجو برای یافتن سیارات قابل سکونت می شنویم، غالبا ذهنمان به سمت یافتن سیاره دوقلوی زمین می رود. با این حال محققان دریافته اند برخی سیارات سنگی بیگانه نیز ممکن است به واقع نامزد مناسبی برای انجام تحقیقات بیشتر در این باب باشند. بسیاری از سیارات فرا خورشیدی که به فاصله نزدیکی از ستاره های خود می چرخند غالبا یک طرفشان رو به ستاره مزبور قرار دارد. در نتیجه، یک طرفشان همیشه شب و طرف دیگر همیشه روز است. با این وجود اقلیم روی طرفین این سیاره ها لزوما خیلی داغ و خیلی سرد نیست. دلیل این مسئله نیز به سیستم تهویه بسیار کارآمدی باز می گردد که درجه حرارت را در حدود قابل سکونت نگاه می دارد. . دکتر لودمیلا کارونه، پروفسور رونی کیپنس و پروفسور لین دسین از دانشگاه کاتولیک لون بلژیک اقدام به بررسی اقلیم های سیارات بیگانه آنهم به صورت کاملا مفصل کرده اند که پیش از این سابقه نداشته است. به گفته کارونه: « برمبنای مدل های ۳ بعدی، به بررسی سیارات دور دست پرداختیم که دوره های گردشی و اندازه های متفاوتی داشتند و دریافتیم بر روی سیاره های صخره ای سه اقلیم وجود دارند که دو عدد از آنها بطور بالقوه سکونت پذیر هستند.» . جزئیات بیشتر در: http://bigbangpage.com/?p=36463

احتمال سکونت پذیر بودن سیارات سنگی بسته به نوع سیستم تهویه
.
وقتی مطلبی از جستجو برای یافتن سیارات قابل سکونت می شنویم، غالبا ذهنمان به سمت یافتن سیاره دوقلوی زمین می رود. با این حال محققان دریافته اند برخی سیارات سنگی بیگانه نیز ممکن است به واقع نامزد مناسبی برای انجام تحقیقات بیشتر در این باب باشند. بسیاری از سیارات فرا خورشیدی که به فاصله نزدیکی از ستاره های خود می چرخند غالبا یک طرفشان رو به ستاره مزبور قرار دارد. در نتیجه، یک طرفشان همیشه شب و طرف دیگر همیشه روز است. با این وجود اقلیم روی طرفین این سیاره ها لزوما خیلی داغ و خیلی سرد نیست. دلیل این مسئله نیز به سیستم تهویه بسیار کارآمدی باز می گردد که درجه حرارت را در حدود قابل سکونت نگاه می دارد.
.
دکتر لودمیلا کارونه، پروفسور رونی کیپنس و پروفسور لین دسین از دانشگاه کاتولیک لون بلژیک اقدام به بررسی اقلیم های سیارات بیگانه آنهم به صورت کاملا مفصل کرده اند که پیش از این سابقه نداشته است. به گفته کارونه: « برمبنای مدل های ۳ بعدی، به بررسی سیارات دور دست پرداختیم که دوره های گردشی و اندازه های متفاوتی داشتند و دریافتیم بر روی سیاره های صخره ای سه اقلیم وجود دارند که دو عدد از آنها بطور بالقوه سکونت پذیر هستند.»
.
جزئیات بیشتر در: http://bigbangpage.com/?p=36463