آنها وجود دارند، اکثر مردم به هوش بیگانۀ فضایی باور دارند! . آیا انسان در جهان تنهاست؟ این پرسشی است که بیشتر انسان‌ها،‌ به ویژه ساکنان آمریکا، بریتانیا و آلمان پاسخ منفی به آن می‌دهند زیرا باور عمیق دارند که هوش بیگانه و فرازمینی وجود دارد. ۵۶ درصد از آلمانی ها، ۵۴ درصد از آمریکایی‌ها و ۵۲ درصد از بریتانیایی‌ها معتقدند حیات بیگانه با توانایی برقراری ارتباط در جایی میان ستاره‌ها سکونت دارند. براساس نظرسنجی که توسط شرکت YouGov انجام شده، بریتانیایی‌ها نسبت به اینکه آیا انسان باید به دنبال حیات بیگانه باشد یا خیر کمی محتاطانه فکر می‌کنند. از میان پاسخ‌دهندگان بریتانیایی ۴۶ درصد معتقدند باید پیام‌های دیجیتال به فضا فرستاده شود به این امید که حیات‌های هوشمند بیگانه آنها را دریافت کنند. ۳۳ درصد دیگر معتقدند نباید هیچ تماسی با بیگانگان داشت و ۲۱ درصد درمورد این موضوع تردید دارند. . در جستجوی حیات فرازمینی . بشر از مدتهای دور به دنبال پاسخ این پرسش بوده‌است که آیا در جهان تنهاست؟ برای یافتن این پرسش از سال‌ها پیش جستجو را آغاز کرده‌ است. برای مثال موسسه SETI واقع در کالیفرنیا از رادیوتلسکوپ‌ها برای ردیابی سیگنال‌های تمدن‌های بیگانه در میان فضا استفاده می‌کند. اسیتون هاوکینگ فیزیکدان مشهور بریتانیایی در ماه جولای از دو پروژه جدید برای یافتن حیات بیگانه پشتیبانی کرد. . در پروژه بی آی (Breakthrough Initiatives) هدف استفاده از تلسکوپ گرین‌بنک در غرب ویرجینیا و رصد‌خانه پارکز در استرالیا است تا به سیگنال‌های دریافتی از بیگانگان گوش داده شود. تلسکوپ لیک در کالیفرنیا نیز در بخشی دیگر از این پروژه به دنبال سیگنال‌های نوری خواهد‌ بود. پروژه دوم Breakthrough Message نام داشته و رقابتی بین‌المللی برای تدوین پیامی دیجیتال برای ارسال به سوی بیگانگان است. قرار نیست این پیام در نهایت ارسال شود، اما دانشمندان امیدوارند این رقابت بتواند انسان‌ها را درباره نجوه برقراری ارتباط با بیگانگان به فکر فرو ببرد... . ادامه و اطلاعات بیشتر: http://bigbangpage.com/?p=36644

آنها وجود دارند، اکثر مردم به هوش بیگانۀ فضایی باور دارند!
.
آیا انسان در جهان تنهاست؟ این پرسشی است که بیشتر انسان‌ها،‌ به ویژه ساکنان آمریکا، بریتانیا و آلمان پاسخ منفی به آن می‌دهند زیرا باور عمیق دارند که هوش بیگانه و فرازمینی وجود دارد. ۵۶ درصد از آلمانی ها، ۵۴ درصد از آمریکایی‌ها و ۵۲ درصد از بریتانیایی‌ها معتقدند حیات بیگانه با توانایی برقراری ارتباط در جایی میان ستاره‌ها سکونت دارند. براساس نظرسنجی که توسط شرکت YouGov انجام شده، بریتانیایی‌ها نسبت به اینکه آیا انسان باید به دنبال حیات بیگانه باشد یا خیر کمی محتاطانه فکر می‌کنند. از میان پاسخ‌دهندگان بریتانیایی ۴۶ درصد معتقدند باید پیام‌های دیجیتال به فضا فرستاده شود به این امید که حیات‌های هوشمند بیگانه آنها را دریافت کنند. ۳۳ درصد دیگر معتقدند نباید هیچ تماسی با بیگانگان داشت و ۲۱ درصد درمورد این موضوع تردید دارند.
.
در جستجوی حیات فرازمینی
.
بشر از مدتهای دور به دنبال پاسخ این پرسش بوده‌است که آیا در جهان تنهاست؟ برای یافتن این پرسش از سال‌ها پیش جستجو را آغاز کرده‌ است. برای مثال موسسه SETI واقع در کالیفرنیا از رادیوتلسکوپ‌ها برای ردیابی سیگنال‌های تمدن‌های بیگانه در میان فضا استفاده می‌کند. اسیتون هاوکینگ فیزیکدان مشهور بریتانیایی در ماه جولای از دو پروژه جدید برای یافتن حیات بیگانه پشتیبانی کرد.
.
در پروژه بی آی (Breakthrough Initiatives) هدف استفاده از تلسکوپ گرین‌بنک در غرب ویرجینیا و رصد‌خانه پارکز در استرالیا است تا به سیگنال‌های دریافتی از بیگانگان گوش داده شود. تلسکوپ لیک در کالیفرنیا نیز در بخشی دیگر از این پروژه به دنبال سیگنال‌های نوری خواهد‌ بود. پروژه دوم Breakthrough Message نام داشته و رقابتی بین‌المللی برای تدوین پیامی دیجیتال برای ارسال به سوی بیگانگان است. قرار نیست این پیام در نهایت ارسال شود، اما دانشمندان امیدوارند این رقابت بتواند انسان‌ها را درباره نجوه برقراری ارتباط با بیگانگان به فکر فرو ببرد...
.
ادامه و اطلاعات بیشتر: http://bigbangpage.com/?p=36644