۱۰ راه برتر برای تخریب و نابودی زمین تخریب و نابودی زمین از آنچه باور دارید دشوارتر است. فیلم های اکشن را دیده اید که در آنها افراد بد زمین را تخریب می کنند. اخبار را شنیده اید که در آن مردم ادعا می کنند جنگ هسته ای بعدی یا کاهش جنگل های بارانی یا ادامه ی انتشارِ مقادیرِ سهمگینی از آلودگی در اتمسفر پایان جهان را رقم می زند! ساده لوحانه است که فکر کنیم زمین به همین راحتی ها نابود می شود. بطور کل زمین به گونه ای ساخته شده که دوام بیاورد، زمین ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ساله است و ۵,۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تن آهن دارد. زمین بیش از تعداد موهای سرتان برخورد سیارکی را تحمل کرده و هنوز هم با خوشی در مدارش می چرخد. بنابراین اولین توصیه ی من به شما نابودگر جهان این است: آیا به نظرتان این کار آسان است؟ در زیر می توانید ۱۰ روش برتر برای تخریب زمین را مطالعه کنید: http://bigbangpage.com/?p=36618

۱۰ راه برتر برای تخریب و نابودی زمین

تخریب و نابودی زمین از آنچه باور دارید دشوارتر است. فیلم های اکشن را دیده اید که در آنها افراد بد زمین را تخریب می کنند. اخبار را شنیده اید که در آن مردم ادعا می کنند جنگ هسته ای بعدی یا کاهش جنگل های بارانی یا ادامه ی انتشارِ مقادیرِ سهمگینی از آلودگی در اتمسفر پایان جهان را رقم می زند!

ساده لوحانه است که فکر کنیم زمین به همین راحتی ها نابود می شود. بطور کل زمین به گونه ای ساخته شده که دوام بیاورد، زمین ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ساله است و ۵,۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تن آهن دارد. زمین بیش از تعداد موهای سرتان برخورد سیارکی را تحمل کرده و هنوز هم با خوشی در مدارش می چرخد. بنابراین اولین توصیه ی من به شما نابودگر جهان این است: آیا به نظرتان این کار آسان است؟ در زیر می توانید ۱۰ روش برتر برای تخریب زمین را مطالعه کنید: http://bigbangpage.com/?p=36618