توضیح عکس: امواج رادیویی فرستاده شده دست بشر تا کجای کهکشان راه شیری رسیده است؟ این محدوده چقدر میباشد؟ آیا این امواج را موجودات دیگری در کهکشان ما مشاهده کرده اند؟ این سوالات و از این دست سوالات همیشه ذهن بشر را درگیر خود کرده است. خوشبختانه یا شوربختانه این امواج تاکنون ۲۰۰ سال نوری از ما فاصله گرفته اند و تنها نکته مثبت درحرکت بودن آنها و بزرگ تر شدن حباب امواج رادیویی می باشد. نکته جالب این است که صفحهٔ ستاره‌ای کهکشان راه شیری درحدود 120 هزار سال نوری قطر دارد. آن نقطه زرد رنگ کوچک امواج رادیویی ارسالی انسان می باشد. . #سایت_بیگ_بنگ#امواج_رادیویی#نجوم#کهکشان#bigbangpage#galaxy

توضیح عکس: امواج رادیویی فرستاده شده دست بشر تا کجای کهکشان راه شیری رسیده است؟ این محدوده چقدر میباشد؟ آیا این امواج را موجودات دیگری در کهکشان ما مشاهده کرده اند؟ این سوالات و از این دست سوالات همیشه ذهن بشر را درگیر خود کرده است. خوشبختانه یا شوربختانه این امواج تاکنون ۲۰۰ سال نوری از ما فاصله گرفته اند و تنها نکته مثبت درحرکت بودن آنها و بزرگ تر شدن حباب امواج رادیویی می باشد. نکته جالب این است که صفحهٔ ستاره‌ای کهکشان راه شیری درحدود 120 هزار سال نوری قطر دارد. آن نقطه زرد رنگ کوچک امواج رادیویی ارسالی انسان می باشد.
.
#سایت_بیگ_بنگ#امواج_رادیویی#نجوم#کهکشان#bigbangpage#galaxy