✅قلم دوم و سوم چیست؟ 📌قلم2 #پرولوتون (proluton) 🔸حفظ بارداری 🔸جلوگیری از سقط جنین 📌قلم3 #فمیبیون2 (femibion) 🔸مولتی ویتامین دوران بارداری 📝کانال صرفا نسخه!! 📝مرور نسخ و نکات.. 💊 @noooskhe

✅قلم دوم و سوم چیست؟

📌قلم2 #پرولوتون (proluton)
🔸حفظ بارداری
🔸جلوگیری از سقط جنین

📌قلم3 #فمیبیون2 (femibion)
🔸مولتی ویتامین دوران بارداری

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات..

💊 @noooskhe
✅قلم دوم و سوم چیست؟

📌قلم2 #پرولوتون (proluton)
🔸حفظ بارداری
🔸جلوگیری از سقط جنین

📌قلم3 #فمیبیون2 (femibion)
🔸مولتی ویتامین دوران بارداری

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات..

💊 @noooskhe
✅ #نحوه ی مصرف فمیبیون:

🔸فمیبیون1 :تا پایان هفته ی 12بارداری
🔸فمیبیون2:از هفته ی 13بارداری شروع

❇️ #مقدار مصرف فمیبیون :

🔸روزانه یک قرص که همراه غذا اصلی و مایعات خنک مصرف می شود

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe