#نظرسنجی_نسخه_خوانی ⁉️ قلم پنجم نسخه حاضر چیست؟🤔 🔖 پاسخ خود را از طریق بات نسخه خوانی ارسال کنید: ❇ https://t.me/noooskhebot?start=15MTA2MjAwMTU 📝صرفا نسخه... 📝 هر روز با مرور نسخ و نکات

#نظرسنجی_نسخه_خوانی

⁉️ قلم پنجم نسخه حاضر چیست؟🤔

🔖  پاسخ خود را از طریق بات نسخه خوانی ارسال کنید:

❇ https://t.me/noooskhebot?start=15MTA2MjAwMTU

📝صرفا نسخه...
📝 هر روز با مرور نسخ و نکات
#نظرسنجی_نسخه_خوانی

⁉️ قلم پنجم نسخه حاضر چیست؟🤔

🔖 پاسخ خود را از طریق بات نسخه خوانی ارسال کنید:

❇ https://t.me/noooskhebot?start=15MTA2MjAwMTU

📝صرفا نسخه...
📝 هر روز با مرور نسخ و نکات
🔴 مسابقه و نظر سنجی کانال صرفا نسخه، یک مسابقه حرفه ای که می توانید توانایی خود را محک بزنید

✅شما هم میتوانید نسخ بد خط خود را برای ربات ارسال کنید
✅برای پاسخ بر روی لینک "ربات اشتراک نسخ "لمس کنید
🔶پاسخ نظر سنجی طی ۲۴ ساعت آینده در کانال منتشر خواهد شد.

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...
💊 @noooskhe
✅ #نتایج نظر سنجی نسخه خوانی (کد 210)

📌قلم پنجم چیست؟

🔸#90درصد :کپسول امپرازول 20mg

🔸#10درصد_سایر: پردنیزولون، متورال، سفوپرازون

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe