✅به ترتیب از بالا؟ 📌کرم کلوبتازول 📌کرم کلوتریمازول 📌بتادین واژینال 📌کرم کلوتریمازول واژینال 📌کرم میکونازول واژینال 📌مترونیدازول 📌 فلوکونازول 📌تریامسینولون ان ان 📌سیپروترون کامپاند @noooskhe

✅به ترتیب از بالا؟
📌کرم کلوبتازول
📌کرم کلوتریمازول
📌بتادین واژینال
📌کرم کلوتریمازول واژینال
📌کرم میکونازول واژینال
📌مترونیدازول
📌 فلوکونازول
📌تریامسینولون ان ان
📌سیپروترون کامپاند
@noooskhe
✅به ترتیب از بالا؟
📌کرم کلوبتازول
📌کرم کلوتریمازول
📌بتادین واژینال
📌کرم کلوتریمازول واژینال
📌کرم میکونازول واژینال
📌مترونیدازول
📌 فلوکونازول
📌تریامسینولون ان ان
📌سیپروترون کامپاند
@noooskhe
✅ #اشکال دارویی کلوتریمازول:

🔸کرم موضعی
🔸محلول موضعی
🔸کرم واژینال
🔸قرص واژینال
🔸شیاف واژینال

✅ #مقدار مصرف قرص واژینال کلوتریمازول در بزرگسالان:

💢یک قرص (100mg)هنگام خواب به مدت 6اای 7شب متوالی

✅ #نحوه ی مصرف قرص واژینال کلوتریمازول :

💢قرص را پس از خارج کردن از نوار آلومینیومی داخل اپلیکاتور قرار دهید و سپس اپلیکاتور را همراه با قرص داخل واژن نموده تا انجا که ممکن است عمیقتر فرو ببرید(بهتر است به پشت بخوابید)میله را فشار دهید تا قرص داخل واژن قرار گیرد سپس اپلیکاتور را خارج کنید.پس از هر بار مصرف دوقطعه اپلیکاتور را از هم جدا کرده و با اب ولرم و صابون شسته وخشک نمایید

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe