✅به ترتیب از بالا چیست؟ ✏️Fefol(آهن+فولیک اسید) ✏️Cefixime ‌ ✏️Oxybutinin(مجاری ادراری) 📝کانال صرفا نسخه!! 📝مرور نسخ و نکات... 💊 @noooskhe

✅به ترتیب از بالا چیست؟

✏️Fefol(آهن+فولیک اسید)  
✏️Cefixime  ‌           
✏️Oxybutinin(مجاری ادراری)


📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات... 

💊 @noooskhe
✅به ترتیب از بالا چیست؟

✏️Fefol(آهن+فولیک اسید)
✏️Cefixime ‌
✏️Oxybutinin(مجاری ادراری)


📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe
❇️نکات قابل توجه:
#fefol
🔺 دارو باید با معدہ خالی، یک ساعت قبل یا دو ساعت پس از غذا مصرف شود. اما به منظور کاهش احتمال بروز دل آشوبه، این دارو را می توان همراه با غذا مصرف نمود.
🔺 براي جلوگیري از لکه دار شدن دندانها و پوشاندن طعم دارو، محلول خوراکی دارو را بایدھمراہ با آبمیوہ یا آب و یابااستفاده از نی مصرف نمود. هنگام مصرف قطرہ خوراکی، قطرات
دارو باید بر روی زبان ریخته شوند.

📝کانال صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe