✅از بالاچیست؟ 🔸 #Cefixime 🔅آنتی بیوتیک 🔸 #Expectorant 🔅ضد سرفه،خلط آور 🔸 #Phenylephrine 🔅ضد احتقان بینی 🔸 #Zaditen 🔅ضد حساسیت 🔸 #Yomogi 🔅ضد اسهال 🔸 #ORS 🔅پیشگیری دهیدراسیون 💊 @noooskhe

✅از بالاچیست؟

🔸 #Cefixime
🔅آنتی بیوتیک
🔸 #Expectorant
🔅ضد سرفه،خلط آور
🔸 #Phenylephrine
🔅ضد احتقان بینی
🔸 #Zaditen
🔅ضد حساسیت
🔸 #Yomogi
🔅ضد اسهال
🔸 #ORS
🔅پیشگیری دهیدراسیون

💊 @noooskhe
✅از بالاچیست؟

🔸 #Cefixime
🔅آنتی بیوتیک
🔸 #Expectorant
🔅ضد سرفه،خلط آور
🔸 #Phenylephrine
🔅ضد احتقان بینی
🔸 #Zaditen
🔅ضد حساسیت
🔸 #Yomogi
🔅ضد اسهال
🔸 #ORS
🔅پیشگیری دهیدراسیون

💊 @noooskhe
✅#ORS(او_آر_اس)
🔅#هدف:
💢جبران املاح از دست رفته در اسهال متوسط

🔅#نحوه_مصرف:
💢پودر ORS رادر1L آب جوشیده،سرد شده حل کرده ،سپس در یخچال قرار می دهیم(طی 24ساعت باید مصرف شود در غیر اینصورت باید دور ریخته شود)

🔅#ساختORSخانگی:
💢8قاشق شکر+1قاشق نمک+1لیتر آب(اندکی آب پرتقال یا سیب)"قاشق چای خوری"

🔅#مقدارمصرف:
💢شیرخواران حداکثر 1لیتر در24ساعت و کودکان بزرگتر حداکثر 1لیتر در مدت 24-8 ساعت بسته به سن بیمار

📝کانال و پیج صرفا نسخه!!
📝مرور نسخ و نکات...

💊 @noooskhe