🌷«عمل هر کس برای خویش» 🌷 همگامی امام حسین(علیه‌السلام) با قرآن در مسیر کربلا 🌸 هنگامی كه امام حسين‏(ع) از مكه به سوى كربلا حركت می كرد، نماينده يزيد راه را بر حضرت بست و به امام گفت: می ترسم شما ميان مردم اختلاف بيفكنى. حضرت آیه «لي‏ عَمَلي‏ وَ لَکُمْ عَمَلُکُمْ أَنْتُمْ بَريئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَري‏ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ» (یونس/41) را تلاوت فرمودند: عمل من از آن من و عمل شما از آن شما، شما از آنچه من مى‏كنم برى و بركناريد و من از آنچه شما مى‏كنيد برى و بركنارم. 📺 https://telegram.me/qaraati 📞+989015197904 🔍 www.gharaati.ir

🌷«عمل هر کس برای خویش» 🌷

همگامی امام حسین(علیه‌السلام) با قرآن در مسیر کربلا
🌸 هنگامی كه امام حسين‏(ع) از مكه به سوى كربلا حركت می كرد، نماينده يزيد راه را بر حضرت بست و به امام گفت: می ترسم شما ميان مردم اختلاف بيفكنى. حضرت آیه «لي‏ عَمَلي‏ وَ لَکُمْ عَمَلُکُمْ أَنْتُمْ بَريئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَري‏ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ» (یونس/41) را تلاوت فرمودند: عمل من از آن من و عمل شما از آن شما، شما از آنچه من مى‏كنم برى و بركناريد و من از آنچه شما مى‏كنيد برى و بركنارم.

📺 https://telegram.me/qaraati
📞+989015197904
🔍 www.gharaati.ir