🌷«انگیزه امام حسین(ع)» 🌷 🌸 انگيزه‏ى امام حسين(ع) خودنمايى، قدرت‏ طلبى و انتقام نبود بلکه اصلاح در دين جدش بود. انگيزه‏ ى ياران امام حسین(ع) نیز رسيدن به مال، مقام و تظاهر نبود. آنان با خدا معامله كردند. 🌸 كودك اسير شده امام حسین(ع) با آن همه مصیبتی که دیده بود، و سختی‌هایی که تحمل کرده بود، در برابر كاخ بنى‏ اميّه سخنرانى مى‏ كند و مى‏ فرمايد: به عدد دانه ‏هاى شن خدا را شكر می‌ كنم «الحمدللّه عدد الرمل و الحصى» 📺 https://telegram.me/qaraati 📞+989015197904 🔍 www.gharaati.ir

🌷«انگیزه امام حسین(ع)» 🌷

🌸 انگيزه‏ى امام حسين(ع) خودنمايى، قدرت‏ طلبى و انتقام نبود بلکه اصلاح در دين جدش بود. انگيزه‏ ى ياران امام حسین(ع) نیز رسيدن به مال، مقام و تظاهر نبود. آنان با خدا معامله كردند.
🌸 كودك اسير شده امام حسین(ع) با آن همه مصیبتی که دیده بود، و سختی‌هایی که تحمل کرده بود، در برابر كاخ بنى‏ اميّه سخنرانى مى‏ كند و مى‏ فرمايد: به عدد دانه ‏هاى شن خدا را شكر می‌ كنم «الحمدللّه عدد الرمل و الحصى»

📺 https://telegram.me/qaraati
📞+989015197904
🔍 www.gharaati.ir