🌷 «نشاط یاران امام حسین(ع)» 🌷 🌸 اسلام به انگيزه انسان بسيار توجّه دارد. حتی انفاق بى‏ نشاط، مورد انتقاد قرآن ‏است. «هم‏كارهون» (توبه/54) اما در كربلا نشاط بود؛ فرزند سيزده ساله امام حسن(ع) حضرت قاسم فرمود: مرگ نزد من از عسل شيرين ‏تر است. 🌸 ياران امام حسين(ع) مى‏ گفتند: اگر بارها زنده شويم باز كشته شويم، دست از تو بر نمى‏ داريم. 📺 https://telegram.me/qaraati 📞+989015197904 🔍 www.gharaati.ir

🌷 «نشاط یاران امام حسین(ع)» 🌷

🌸 اسلام به انگيزه انسان بسيار توجّه دارد. حتی انفاق بى‏ نشاط، مورد انتقاد قرآن ‏است. «هم‏كارهون» (توبه/54) اما در كربلا نشاط بود؛ فرزند سيزده ساله امام حسن(ع) حضرت قاسم فرمود: مرگ نزد من از عسل شيرين ‏تر است.
🌸 ياران امام حسين(ع) مى‏ گفتند: اگر بارها زنده شويم باز كشته شويم، دست از تو بر نمى‏ داريم.
📺 https://telegram.me/qaraati
📞+989015197904
🔍 www.gharaati.ir