🌷 «نماز و ستایش» 🌷 🌼 شناخت معبود و آفريدگار، محبّت او را در دل ايجاد مى‏كند و اين محبّت، انسان را به پرستش و عبادت و اظهار كوچكى و تواضع در برابر عظمت او وا مى‏دارد. 🌼 نماز، جلوه‏اى از بندگى انسان در پيشگاه خدا و مظهر عبوديّت و عبادت است. 🌼نماز راز و نیاز با خالق يگانه، و ستایش او به عظمت و پاکی است. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 🌸🌸🌸 حدیث شماره1: 🌷 «الدّعاء مفتاح الرّحمة و الوضوء مفتاح الصّلاة و الصّلاة مفتاح الجنّة» 🌷 دعا كليد رحمت و وضو كليد نماز و نماز کلید بهشت است. (نهج الفصاحه ص 485 ، ح1588) 🌷🌷🌷 کانال درسهايي از قرآن کريم 📺 https://telegram.me/qaraati 📞+989015197904 🔍 www.gharaati.ir

🌷 «نماز و ستایش» 🌷

🌼 شناخت معبود و آفريدگار، محبّت او را در دل ايجاد مى‏كند و اين محبّت، انسان را به پرستش و عبادت و اظهار كوچكى و تواضع در برابر عظمت او وا مى‏دارد.
🌼 نماز، جلوه‏اى از بندگى انسان در پيشگاه خدا و مظهر عبوديّت و عبادت است.
🌼نماز راز و نیاز با خالق يگانه، و ستایش او به عظمت و پاکی است.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
🌸🌸🌸 حدیث شماره1:
🌷 «الدّعاء مفتاح الرّحمة و الوضوء مفتاح الصّلاة و الصّلاة مفتاح الجنّة»
🌷 دعا كليد رحمت و وضو كليد نماز و نماز کلید بهشت است. (نهج الفصاحه ص 485 ، ح1588)

🌷🌷🌷 کانال درسهايي از قرآن کريم
📺 https://telegram.me/qaraati
📞+989015197904
🔍 www.gharaati.ir