🌷 «نماز پوشالي» 🌷 🌼 قرآن مي‌فرمايد: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ» (عنکبوت/45) نماز جلوي فحشا و منکر را مي‌گيرد. 🌼 ☑️ آيا بزرگ‌ترين منکر بمباران مردم مظلوم غزه توسط اسراييل نيست؟ ☑️ آيا کشتن عرب‌هاي مسلمان، سني از نظر سعودي‌ها منکر نيست؟ اگر منکر است بايد نماز ميليوني مسجدالحرام جلوي آن را بگيرد. نمازي که پيش نمازش که حافظ قرآن، آبش زمزم، قبله‌اش کعبه و جمعيتش ميليوني است، چه مشکلي دارد که جلوي منکر را نمي‌گيرد؟ اين بي‌خاصيتي ربطي به مکان و زمان ندارد، اشکال از حکومت است. اينکه مي‌گويند اصل دين ولايت است همين است. 🌸 اگر نماز با ولايت همراه باشد همه چيز درست مي‌شود. ولايت که نباشد هيچ چيز درست نيست. 🌷🌷🌷 کانال درسهايي از قرآن کريم 📺 https://telegram.me/qaraati 📞+989015197904 🔍 www.gharaati.ir

🌷 «نماز پوشالي» 🌷

🌼 قرآن مي‌فرمايد: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ» (عنکبوت/45) نماز جلوي فحشا و منکر را مي‌گيرد. 🌼
☑️ آيا بزرگ‌ترين منکر بمباران مردم مظلوم غزه توسط اسراييل نيست؟
☑️ آيا کشتن عرب‌هاي مسلمان، سني از نظر سعودي‌ها منکر نيست؟
اگر منکر است بايد نماز ميليوني مسجدالحرام جلوي آن را بگيرد.
نمازي که پيش نمازش که حافظ قرآن، آبش زمزم، قبله‌اش کعبه و جمعيتش ميليوني است، چه مشکلي دارد که جلوي منکر را نمي‌گيرد؟
اين بي‌خاصيتي ربطي به مکان و زمان ندارد، اشکال از حکومت است. اينکه مي‌گويند اصل دين ولايت است همين است.
🌸 اگر نماز با ولايت همراه باشد همه چيز درست مي‌شود. ولايت که نباشد هيچ چيز درست نيست.
🌷🌷🌷 کانال درسهايي از قرآن کريم
📺 https://telegram.me/qaraati
📞+989015197904
🔍 www.gharaati.ir