🌷 «ویژگی‌های غدیر خم2» 🌷 🌼 روزی حساس و سرنوشت ساز، روز عیدی که امام رضا(ع) درباره‌اش می‌فرماید: ☀️روز رهایی از اندوه وغم؛ «وَهُوَیَومُ تَنفیسِ الکَربِ» ☀️روز زائل شدن گناه؛ «وَیَومُ تَحطیطِ الوِزرِ» ☀️روز بخشش و عطاء؛ «وَیَومُ الحَباءِ وَالعَطِّیَةِ» ☀️روز مژده و عید اکبر؛ «وَ یَومُ البِشارَةِ وَالعیدِالاَکبرِ» ☀️روز مستجاب شدن دعا؛ «وَیَومُ یُستَجابُ فیهِ الدُّعاءُ» ☀️روز موقف عظیم؛ «وَیَومُ المَوقِفِ العَظیمِ» ☀️روز دوستی و محبت؛ «وَیَومُ التَّوَدُدِ » ☀️روز وصول به رحمت واسعه‌ی الهی؛ «وَیَومُ الوُصولِ اِلی رَحمَةِ الله» است. ☑️ منبع: اقبال الاعمال، ص 464. 🌸🌸🌸عید سعید غدیر خم مبارک باد🌸🌸🌸 🌷🌷🌷 کانال درسهايي از قرآن کريم 📺 https://telegram.me/qaraati 📞+989015197904 🔍 www.gharaati.ir

🌷 «ویژگی‌های غدیر خم2» 🌷

🌼 روزی حساس و سرنوشت ساز، روز عیدی که امام رضا(ع) درباره‌اش می‌فرماید:
☀️روز رهایی از اندوه وغم؛ «وَهُوَیَومُ تَنفیسِ الکَربِ»
☀️روز زائل شدن گناه؛ «وَیَومُ تَحطیطِ الوِزرِ»
☀️روز بخشش و عطاء؛ «وَیَومُ الحَباءِ وَالعَطِّیَةِ»
☀️روز مژده و عید اکبر؛ «وَ یَومُ البِشارَةِ وَالعیدِالاَکبرِ»
☀️روز مستجاب شدن دعا؛ «وَیَومُ یُستَجابُ فیهِ الدُّعاءُ»
☀️روز موقف عظیم؛ «وَیَومُ المَوقِفِ العَظیمِ»
☀️روز دوستی و محبت؛ «وَیَومُ التَّوَدُدِ »
☀️روز وصول به رحمت واسعه‌ی الهی؛ «وَیَومُ الوُصولِ اِلی رَحمَةِ الله» است.
☑️ منبع: اقبال الاعمال، ص 464.

🌸🌸🌸عید سعید غدیر خم مبارک باد🌸🌸🌸

🌷🌷🌷 کانال درسهايي از قرآن کريم
📺 https://telegram.me/qaraati
📞+989015197904
🔍 www.gharaati.ir