🌷 «خدا انتقام می‌گیرد...!» 🌺🌺🌺 «إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ» (ابراهیم / 47) چه آنکه خدا قدرتمند شکست ناپذیر دارای انتقام است. آنهایی که در منا جان باختند، همه بخشیده شده هستند. چون حدیث داریم: هر کس شب عید قربان عرفه باشد، قطعا مورد آمرزش الهی است. این‌ها مهمان خدا بودند، در حال احرام، روز عید، در راه رمی جمرات بودند که به خاطر بی‌کفایتی آل‌سعود جمعی کشته و جمعی زخمی و جمعی ناپدید شدند. یقیناً خدا انتقام خواهد گرفت. هر کجا در طول تاریخ خون مظلوم ریخته شده، انتقام الهی را به دنبال داشته است. یکی از نام‌های خدا در قرآن «ذو انتقام» است. امیدوارم این مظلومیت عزیزان باعث سرنگونی آل‌سعود و وهابیت شود. +989015197904 🌷🌷🌷 www.gharaati.ir 🌼🌼🌼

🌷 «خدا انتقام می‌گیرد...!»

🌺🌺🌺 «إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ» (ابراهیم / 47)
چه آنکه خدا قدرتمند شکست ناپذیر دارای انتقام است.

آنهایی که در منا جان باختند، همه بخشیده شده هستند.
چون حدیث داریم: هر کس شب عید قربان عرفه باشد، قطعا مورد آمرزش الهی است.
این‌ها مهمان خدا بودند، در حال احرام، روز عید، در راه رمی جمرات بودند که به خاطر بی‌کفایتی آل‌سعود جمعی کشته و جمعی زخمی و جمعی ناپدید شدند.
یقیناً خدا انتقام خواهد گرفت. هر کجا در طول تاریخ خون مظلوم ریخته شده، انتقام الهی را به دنبال داشته است.
یکی از نام‌های خدا در قرآن «ذو انتقام» است.
امیدوارم این مظلومیت عزیزان باعث سرنگونی آل‌سعود و وهابیت شود.
+989015197904 🌷🌷🌷
www.gharaati.ir 🌼🌼🌼