«ذکر خدا به جاي ذکر غير خدا...» «فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً» (بقره/200) پس چون مناسك (حج) خود را انجام داديد، خدا را ياد كنيد، همانگونه كه پدران خويش را ياد مى ‏كنيد، بلكه بيشتر و بهتر از آن. گروهى از اهل مكّه، بعد از پايان مراسم حج در محلّى اجتماع كرده و با ياد كردن پدران و نياكان خود به آن تفاخر و مباهات مى‏كردند. قرآن دستور مى‏دهد به جاى تفاخر به نياكان، خدا را ياد كنيد و از نعمت‏ها و توفيقات او سخن بگوييد و در اين كار جدّى‏ تر باشيد. ياد هر كس يا هر چيز، نشانه‏ ى حاكميّت آن بر فكر انسان است. كسى كه ياد نياكان را دارد و به آنان افتخار مى ‏كند، فكر و فرهنگ آنان را پذيرفته است و اين يادكرد مى‏ تواند فرهنگ جاهلى را بر جامعه حاكم كند. به همين دليل حضرت موسى گفت: من گوساله طلائى و پر قيمت سامرى را آتش مى‏ زنم و خاكسترش را به دريا مى‏ ريزم. زيرا تماشاى آن، فرهنگ و تفكّر شرك را در انسان زنده مى ‏كند. +989015197904 www.gharaati.ir

«ذکر خدا به جاي ذکر غير خدا...»

«فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً» (بقره/200)
پس چون مناسك (حج) خود را انجام داديد، خدا را ياد كنيد، همانگونه كه پدران خويش را ياد مى ‏كنيد، بلكه بيشتر و بهتر از آن.
گروهى از اهل مكّه، بعد از پايان مراسم حج در محلّى اجتماع كرده و با ياد كردن پدران و نياكان خود به آن تفاخر و مباهات مى‏كردند.
قرآن دستور مى‏دهد به جاى تفاخر به نياكان، خدا را ياد كنيد و از نعمت‏ها و توفيقات او سخن بگوييد و در اين كار جدّى‏ تر باشيد.
ياد هر كس يا هر چيز، نشانه‏ ى حاكميّت آن بر فكر انسان است.
كسى كه ياد نياكان را دارد و به آنان افتخار مى ‏كند، فكر و فرهنگ آنان را پذيرفته است و اين يادكرد مى‏ تواند فرهنگ جاهلى را بر جامعه حاكم كند.
به همين دليل حضرت موسى گفت: من گوساله طلائى و پر قيمت سامرى را آتش مى‏ زنم و خاكسترش را به دريا مى‏ ريزم. زيرا تماشاى آن، فرهنگ و تفكّر شرك را در انسان زنده مى ‏كند.

+989015197904
www.gharaati.ir