🌱نشست و برخاست با انسانهاى قانع🌱 📝 نخستين راهكار عملي نشست و برخاست با افراد (مَنيعُ الطَّبع) و قانع است. اميرالمومنين در نهج البلاغة درباره عثمان بن مظعون مي فرمايد: ( كَانَ لِي فِيمَا مَضَي اَخٌ فِي اللهِ وَ كَانَ يُعَظِّمُهُ فِي عَينِي صِغَرُالدُّنيَا فِي عَينِهِ در گذشته برادرى دينى داشتم که در چشم من بزرگ مقدار بود، چون دنيا در چشم او بى ارزش مى نمود). با انسان هاى بزرگ معاشرت داشته باشيم تا دنيا در نظر ما کوچک جلوه کند.📚 🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺 @ofoghha_ir
🌱نشست و برخاست با انسانهاى قانع🌱

📝 نخستين راهكار عملي نشست و برخاست با افراد (مَنيعُ الطَّبع) و قانع است.

اميرالمومنين در نهج البلاغة درباره عثمان بن مظعون مي فرمايد: ( كَانَ لِي فِيمَا مَضَي اَخٌ فِي اللهِ وَ كَانَ يُعَظِّمُهُ فِي عَينِي صِغَرُالدُّنيَا فِي عَينِهِ در گذشته برادرى دينى داشتم که در چشم من بزرگ مقدار بود، چون دنيا در چشم او بى ارزش مى نمود).

با انسان هاى بزرگ معاشرت داشته باشيم تا دنيا در نظر ما کوچک جلوه کند.📚

🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺
@ofoghha_ir