🌱يــاد مــرگــ🌱 📝 ياد مرگ غوغا مي كند. اگر کسى بخواهد به معناى دقيق ترمز نفس را بكشد، فقط ياد مرگ چنين قدرتى دارد؛ البته براى متوسلين. در مراحل بالا، (ذِكرُاللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي )، راهگشا است؛ همان نمازى که گفتيم. اما قبل از آن، ياد مرگ، از بين برنده شهوات است و جلوى حرص را مى گيرد.📚 🌺🍃🌺🍃《 فرازى از شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺 @ofoghha_ir
🌱يــاد مــرگــ🌱

📝 ياد مرگ غوغا مي كند. اگر کسى بخواهد به معناى دقيق ترمز نفس را بكشد، فقط ياد مرگ چنين قدرتى دارد؛
البته براى متوسلين.

در مراحل بالا، (ذِكرُاللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي )، راهگشا است؛

همان نمازى که گفتيم. اما قبل از آن، ياد مرگ، از بين برنده شهوات است و جلوى حرص را مى گيرد.📚

🌺🍃🌺🍃《 فرازى از شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺
@ofoghha_ir