با سلام و وقت بخیر خدمت تمامی دوستان... عذر ميخوام رشته ی مهندسی معماری جزو رشته های مورد نیاز استرالیا هست؟ آیا به محض اقدام باید مدرک ایلس یا پی تی ای ارائه داد؟

با سلام و وقت بخیر خدمت تمامی دوستان...
عذر ميخوام رشته ی مهندسی معماری جزو رشته های مورد نیاز استرالیا هست؟ آیا به محض اقدام باید مدرک ایلس یا پی تی ای ارائه داد؟
با سلام و وقت بخیر خدمت تمامی دوستان...
عذر ميخوام رشته ی مهندسی معماری جزو رشته های مورد نیاز استرالیا هست؟ آیا به محض اقدام باید مدرک ایلس یا پی تی ای ارائه داد؟
سلام
لیست رشته های مورد نیاز رو از اینجا میتونید ملاحظه کنید.
بعضی از رشته ها بسته به سازمان ارزیاب نیاز به ارائه مدرک آیلتس در ابتدا ندارند ولی بعضی رشته ها چرا نیازمند ارائه آیلتس در ابتدا به سازمان ارزیاب هستند
سلام
لیست رشته های مورد نیاز رو از اینجا میتونید ملاحظه کنید.
بعضی از رشته ها بسته به سازمان ارزیاب نیاز به ارائه مدرک آیلتس در ابتدا ندارند ولی بعضی رشته ها چرا نیازمند ارائه آیلتس در ابتدا به سازمان ارزیاب هستند
ممنونم🍀🌸🙏
ممنونم🍀🌸🙏
🙏🙏🙏🙏
با سلام و وقت بخیر خدمت تمامی دوستان...
عذر ميخوام رشته ی مهندسی معماری جزو رشته های مورد نیاز استرالیا هست؟ آیا به محض اقدام باید مدرک ایلس یا پی تی ای ارائه داد؟
https://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists#