سلام و وقت بخیر آیا مهندسی عمران هم شامل اسکیل ورکر میشود؟

سلام و وقت بخیر
آیا مهندسی عمران هم شامل اسکیل ورکر میشود؟
سلام و وقت بخیر
آیا مهندسی عمران هم شامل اسکیل ورکر میشود؟
سلام بله
رشته عمران جزو مشاغل مورد نیاز هست.
سلام بله
رشته عمران جزو مشاغل مورد نیاز هست.
👌سپاس