گام به گام مهاجرت به استراليا : 1. انتخاب Occupation مناسب متناسب با شغل خود از لیست SOL 2. بررسی سازمان ارزیابی متناسب با Occupation انتخابی 3. آماده سازی نامه سابقه کار متناسب با Occupation شما 4. جمع آوری مدارک مورد نیاز سازمان ارزیابی و ارسال مدارک به سازمان مربوطه 5. محاسبه امتیازات و بررسی مجدد شرایط مهاجرت شما و پر کردن فرم EOI 6. بررسی اسپانسرهای ایالتی و جمع آوری داده های مورد نظر ایالت انتخابی 7. ثبت آنلاین اسپانسری 8. انتظار جهت دریافت اسپانسری و گرفتن Invitation 9. ثبت پرونده در سایت سازمان مهاجرت و آپلود داکیومنت های شما در سایت 10. مشخص شدن Case Officer و پاسخگویی به سوالات احتمالی او 11. انجام Checking های مختلف از جمله سابقه کار 12. ارائه نمره آیلتس 13. انجام آزمایش های مدیکال و گرفتن عدم سوء پیشینه 14. گرفتن Visa گروه مهاجرتی تا سرزمین جنوبی لطفا دوستان خود را از طریق لینک زیر به گروه دعوت نمایید 🙏 https://t.me/joinchat/BbZ8fkT5vvbf3YkIhdH0GQ

گام به گام مهاجرت به استراليا :

1. انتخاب Occupation مناسب متناسب با شغل خود از لیست SOL
2. بررسی سازمان ارزیابی متناسب با Occupation انتخابی
3. آماده سازی نامه سابقه کار متناسب با Occupation شما
4. جمع آوری مدارک مورد نیاز سازمان ارزیابی و ارسال مدارک به سازمان مربوطه
5. محاسبه امتیازات و بررسی مجدد شرایط مهاجرت شما و پر کردن فرم EOI
6. بررسی اسپانسرهای ایالتی و جمع آوری داده های مورد نظر ایالت انتخابی
7. ثبت آنلاین اسپانسری
8. انتظار جهت دریافت اسپانسری و گرفتن Invitation
9. ثبت پرونده در سایت سازمان مهاجرت و آپلود داکیومنت های شما در سایت
10. مشخص شدن Case Officer و پاسخگویی به سوالات احتمالی او
11. انجام Checking های مختلف از جمله سابقه کار
12. ارائه نمره آیلتس
13. انجام آزمایش های مدیکال و گرفتن عدم سوء پیشینه
14. گرفتن Visa

گروه مهاجرتی تا سرزمین جنوبی

لطفا دوستان خود را از طریق لینک زیر به گروه دعوت نمایید
🙏

https://t.me/joinchat/BbZ8fkT5vvbf3YkIhdH0GQ