دوستان سلام.شغل مورد نظر با توجه به داشتن نامه سابقه کار باید باید با رشته تحصیلی مطابقت داشته باشه؟

دوستان سلام.شغل مورد نظر با توجه به داشتن نامه سابقه کار باید باید با رشته تحصیلی مطابقت داشته باشه؟
دوستان سلام.شغل مورد نظر با توجه به داشتن نامه سابقه کار باید باید با رشته تحصیلی مطابقت داشته باشه؟
نمیشه الزاما گفت باید یکی باشه
بستگی به تعداد واحدهای مرتبط دانشگاهی هم داره

مثلا ممکنه یک نفر لیسانس نرم افزار باشه.یا حتی برق.

ولی با شغل شبکه اقدام کنه
نمیشه الزاما گفت باید یکی باشه
بستگی به تعداد واحدهای مرتبط دانشگاهی هم داره

مثلا ممکنه یک نفر لیسانس نرم افزار باشه.یا حتی برق.

ولی با شغل شبکه اقدام کنه
متشکرم.مثلا رشته تحصیلی بهداشت محیط ولی چهارده سال سابقه آی تی ارایه بدیم میشه؟اینجوری نیست که بخاطر مرتبط نبودن چند سال کم کنن و بعد محاسبه کنن
متشکرم.مثلا رشته تحصیلی بهداشت محیط ولی چهارده سال سابقه آی تی ارایه بدیم میشه؟اینجوری نیست که بخاطر مرتبط نبودن چند سال کم کنن و بعد محاسبه کنن
تا جایی که من میدونم ACS اینکار رو انجام میده.

ولی از سابقه کار کم میکنه
تا جایی که من میدونم ACS اینکار رو انجام میده.

ولی از سابقه کار کم میکنه
خیلی ممنونم میثم عزیز🖐🖐🖐🌹🌹
خیلی ممنونم میثم عزیز🖐🖐🖐🌹🌹
🙏🙏🙏