درود بر ادمین محترم در مورد اثبات سابقه کار راهنمایی می‌فرماید. آیا سابقه قبل از تحصیل برای رشته کامپیوتر مورد قبول اداره ارزیاب هست.

درود بر ادمین محترم
در مورد اثبات سابقه کار راهنمایی می‌فرماید.
آیا سابقه قبل از تحصیل برای رشته کامپیوتر مورد قبول اداره ارزیاب هست.
درود بر ادمین محترم
در مورد اثبات سابقه کار راهنمایی می‌فرماید.
آیا سابقه قبل از تحصیل برای رشته کامپیوتر مورد قبول اداره ارزیاب هست.
سلام
محمد جان صفحه ۴ و ۵ این داکیومنت و نگاه کنی جوابت و میگیری
سلام
محمد جان صفحه ۴ و ۵ این داکیومنت و نگاه کنی جوابت و میگیری
متشکرم آقا میثم، چندین بار خوندم ، اما نتونستم به جواب برسم،ممنون اگه راهنمایی بفرمائید .
متشکرم آقا میثم، چندین بار خوندم ، اما نتونستم به جواب برسم،ممنون اگه راهنمایی بفرمائید .
If your degree is assessed as having an ICT major which is closely related to your nominated
occupation, you will require 2 years relevant work experience completed within the past 10
years or 4 years relevant work experience completed anytime in your past work history
(whichever provides the earliest skill date) to meet the suitability criteria
If your degree is assessed as having an ICT major which is closely related to your nominated
occupation, you will require 2 years relevant work experience completed within the past 10
years or 4 years relevant work experience completed anytime in your past work history
(whichever provides the earliest skill date) to meet the suitability criteria
متشکرم 🙏
متشکرم 🙏
🙏🙏🙏🙏