آقا میثم من کجا باید ببینم که رشته‌ام چند امتیاز نیاز داره و اینکه هیچ ایالتی اسپانسرش میشه یا نه ؟ @MeysamTeh

آقا میثم من کجا باید ببینم که رشته‌ام چند امتیاز نیاز داره و اینکه هیچ ایالتی اسپانسرش میشه یا نه ؟
@MeysamTeh
آقا میثم من کجا باید ببینم که رشته‌ام چند امتیاز نیاز داره و اینکه هیچ ایالتی اسپانسرش میشه یا نه ؟
@MeysamTeh
https://www.anzscosearch.com/search/
آقا میثم من کجا باید ببینم که رشته‌ام چند امتیاز نیاز داره و اینکه هیچ ایالتی اسپانسرش میشه یا نه ؟
@MeysamTeh
حسام جان سایت بالا میتونه کمک کنه 👍
حسام جان سایت بالا میتونه کمک کنه 👍
ممنونم آقا میثم
🙏🙏
ممنونم آقا میثم
🙏🙏
ارادتمندیم 🙏