اجاره ي خانه در منطقه لوزنتس ،صوفيا. متراژ:٩٥ متر. اجاره ماهيانه:٦٠٠€ #ملک#اجاره #فرصت_سرمایه_گذاری

اجاره ي خانه در منطقه لوزنتس ،صوفيا.             متراژ:٩٥ متر.                              اجاره ماهيانه:٦٠٠€
#ملک#اجاره
#فرصت_سرمایه_گذاری
اجاره ي خانه در منطقه لوزنتس ،صوفيا. متراژ:٩٥ متر. اجاره ماهيانه:٦٠٠€
#ملک#اجاره
#فرصت_سرمایه_گذاری