نوع تجارت در بلغارستان کمی با ایران فرق داره اول از همه کیفیت خیلی مهم تر از کمیت هست، مهمه چه محصولی رو کار میکنید و چطور معرفی میکنید. شخصا معتقدم ایرانی هایی که با شرایط سخت تجارت در ایران موفق هستند، در خارج از کشور اگر روحیه خودشون رو نبازند و با برنامه عمل کنند قطعا موفق می‌شوند. در صورتی که فردی سرمایه لازم رو داشته باشه و بدنبال کار کردن و کسب درآمد باشه ما طرح مناسب به ایشون ارائه خواهیم داد. تعداد ایرانی های بلغارستان کم هست اگر از” منم” خانه مان سوز معروفمون کم کنیم و سعی کنیم گروهی عمل کنیم و پشت هم وایستیم ، بد یا خوب مشکلاتمان رو در جامعه خودمون حل کنیم قطعا موفق میشیم. #کسب #کار

نوع تجارت در بلغارستان کمی با ایران فرق داره اول از همه کیفیت خیلی مهم تر از کمیت هست، مهمه چه محصولی رو کار میکنید و چطور معرفی میکنید.
شخصا معتقدم ایرانی هایی که با شرایط سخت تجارت در ایران موفق هستند، در خارج از کشور اگر روحیه خودشون رو نبازند و با برنامه عمل کنند قطعا موفق می‌شوند.

در صورتی که فردی سرمایه لازم رو داشته باشه و بدنبال کار کردن و کسب درآمد باشه ما طرح مناسب به ایشون ارائه خواهیم داد.

تعداد ایرانی های بلغارستان کم هست اگر از” منم” خانه مان سوز معروفمون کم کنیم و سعی کنیم گروهی عمل کنیم و پشت هم وایستیم ، بد یا خوب مشکلاتمان رو در جامعه خودمون حل کنیم قطعا موفق میشیم.

#کسب

#کار