دوستان سلام و صبحتون بخير با توجه به اينكه تعدادي از دوستان پيام دادند كه بعد از سوپر گروه شدن گروه پيامهاي قبلي كه از انها استفاده ميكردند پاك شده و همچنين دوستان جديدي كه اد شدند و به مطالب قبل دسترسي ندارند ، سعي ميكنم هر از چند گاهي مطالب قبل را براتون مجدد بزارم از عزيزاني كه مطالب را دارند معذرت ميخوام 😊 و همچنين از تمام دوستاني كه در خصوصي من حقير را مورد لطف خودشون قرار ميدن بسيار سپاسگزارم و باز هم ميگم كه كار من فقط اداي وظيفه است ... اميدوارم اين گروه به اندازه سر سوزني براي شما خوبان مفيد باشه 😃

دوستان سلام و صبحتون بخير

با توجه به اينكه تعدادي از دوستان پيام دادند كه بعد از سوپر گروه شدن گروه پيامهاي قبلي كه از انها استفاده ميكردند پاك شده و همچنين دوستان جديدي كه اد شدند و به مطالب قبل دسترسي ندارند ، سعي ميكنم هر از چند گاهي مطالب قبل را براتون مجدد بزارم


از عزيزاني كه مطالب را دارند معذرت ميخوام 😊

و همچنين از تمام دوستاني كه در خصوصي من حقير را مورد لطف خودشون قرار ميدن بسيار سپاسگزارم و باز هم ميگم كه كار من فقط اداي وظيفه است ... اميدوارم اين گروه به اندازه سر سوزني براي شما خوبان مفيد باشه 😃