📢📢📢📢دوستان و همكاران عزيزم با توجه به اينكه طبق نظر دوستان قديمي تر اين گروه صرفا ارشيوي براي مطالب كاربردي ميباشد، بنا بر تذكر همراهان از گذاشتن هر گونه مطلب غير علمي داخلي و عنوان كردن كيسهاي مشكل جدا خودداري فرماييد ⛔️⛔️⛔️... چون گروههاي زياد ديگري براي طرح مشكلات صنفي و بيماران سخت و ساير مسائل وجود دارد .... از اينكه بر حقير منت ميگذاريد و مطالب را دنبال ميكنيد و از دلگرميها و لطفتون در خصوصي بسيار ممنون و سپاسگزارم .🌹🌹🌹 اميدوارم بزودي با سبك تر شدن مشغله كاريم بيشتر در خدمت شما عزيزان صبورم باشم😊😊😊

📢📢📢📢دوستان و همكاران عزيزم


با توجه به اينكه طبق نظر دوستان قديمي تر اين گروه صرفا ارشيوي براي مطالب كاربردي ميباشد، بنا بر تذكر همراهان از گذاشتن هر گونه مطلب غير علمي داخلي و عنوان كردن كيسهاي مشكل جدا خودداري فرماييد ⛔️⛔️⛔️... چون گروههاي زياد ديگري براي طرح مشكلات صنفي و بيماران سخت و ساير مسائل وجود دارد ....


از اينكه بر حقير منت ميگذاريد و مطالب را دنبال ميكنيد و از دلگرميها و لطفتون در خصوصي بسيار ممنون و سپاسگزارم .🌹🌹🌹

اميدوارم بزودي با سبك تر شدن مشغله كاريم بيشتر در خدمت شما عزيزان صبورم باشم😊😊😊