توصیه هایی برای پزشکان محترم: با پیدایش جو پزشک ستیزی عامدانه اخیر ما پزشکان قربانی سیاست ها پوپولیستیک افرادی شده ایم. با توجه به اینکه قاعدتا درک این واقعیت توسط مردم کم سواد ما مشکل است و با تحریک شدن مردم شاهد افزایش میزان شکایات علیه پزشکان بوده ایم. متاسفانه قضات و کمیسیون های پزشکی هم به شدت ناعادلانه برخورد می کنند. پس بر همکاران عزیزواجب است که با رعایت اصولی از بروز اتفاقاتی ناگوار به مانند حادثه خمینی شهر جلوگیری کنند. این را در نظر بگیرید که در شرایط کنونی جامعه منتظر کوچکترین خطا و بی احتیاطی از پزشکان است تا شدیدترین واکنش علیه آنان انجام گیرد. 1- اتحاد خود را حفظ کنید . ضربه و آسیب به هر عضو می تواند آسیب به تمام پزشکان باشد 2- در نوشتن تمامی دستورات، گواهی ، ترخیص ، اعزام نهایت دقت را داشته باشید. هر گواهی و نسخه ایی و به خصوص آن هایی که تحویل بیمار می دهید می توانند علیه شما استفاده گردند. 3- به هیچ وجه خارج از شیفت کاری ، به صورت رایگان و هنگامی که عجله دارید بیمار ویزیت نکنید و حتی با بیمار صحبت نکنید. هر حرف شما حتی بدون دستور کتبی می تواند علیه شما در دادگاه استفاده شود. ویزیت رایگان باعث کاهش تاثیر درمان و از بین رفتن احترام و نفوذ سخن پزشک می شود و توقع بیماران را بالا برده و احتمال بروز شکایات را افزایش می دهد. 4-قبل از ویزیت بیمار از پذیرش وی مطمئن شوید (مگر در موارد اورژانس و احیا). اگر بیمار پذیرش نشده است وی را به هیچ وجه ویزیت نفرمایید حتی جهت پرسش و پاسخ شفاهی. نگذارید مشکل مالی بیمار سوژه خبرنگاران فرصت طلب بر علیه شما شود. به پرسنل آموزش دهید بیمار قبل از ورود به اورژانس و یا درمانگاه باید برگه پذیرش داشته باشد و در صورتی که مشکل مالی دارد به مددکاری ارجاع داده شود. 5- به هیچ وجه بیمار را علیه همکار دیگر تحریک نکنید حتی اگر تشخیص بیماری به نظر شما اشتباه باشد صرفا تشخیص خود را بیان کنید و توصیه به قطع درمان قبلی کنید (بدون تحریک بیمار). بسیاری از شکایات علیه پزشک ناشی از تحریک توسط پزشک دیگر است. 6- بیماران را نوبت به نوبت ویزیت کنید و از ویزیت بیماران قبل از تکمیل درمان بیمار قبلی خودداری کنید. اگر حین ویزیت بیماری، بیماری دیگر با وضعیت وخیم تر مراجعه کرد ضمن یادداشت اسم بیمار قبلی به وی تذکر دهید که تا پایان درمانش درمانگاه و یا اورژانس را ترک نکند. ضمن ویزیت بیماران حتی الامکان از پاسخگویی حتی شفاهی به بیماران دیگر خودداری نمایید تا تمرکز شما به هم نخورد. 7- همواره در مواجهه با بیماران برخورد مناسب داشته باشید. بیمارستان، اداره دولتی نیست که هر کس هرگونه دلش بخواهد برخورد کند ! 8- در مواجهه با بیماران مشکوک حساسیت به خرج دهید و بدبین باشید. حتی اگر امکانات محل خدمتتان مختصر است در اعزام بیماران خساست به خرج ندهید ! بعد از گرفتار قصورشدن هیچ کسی شما را حمایت نخواهد کرد . پس به صحبت های دیگران مثل راننده آمبولانس ، مسئول شبکه ، رییس درمانگاه و... در قبال عدم اعزام بیماران توجه نکنید. 9- ریسک نکنید. حتی اگر احتمال تمارض بیمار را می دهید. حتی یک ساعت نیز بدون بیمه طبابت نکنید! اگه صد سال هم بیمه باشید اتفاق تو همون یک ساعتی می افتد که شما بیمه نیستید ! 10- بیماری های خطرناک و اورژانس و اعضای با دیه بالا را بشناسید. در ویزیت اطفال و زنان باردار حساس تر باشید. بسیاری افراد سلامتی فرزندشان از سلامتی خودشان مهمتر است. 11- حتی الامکان از تزریق داروهای با امکان حساسیت بالا (مثل پنی سیلین و سفتریکسون) خودداری کنید. رضایت قبل از تزریق مانع از تبرئه شما در صورت بروز حساسیت نخواهد شد. 12- تا هنگامی که انگشت اتهام جامعه به سوی پزشکان گرفته شده است در کار خود حساسیت بیشتری خرج دهید. نگران نباشید تا ماه های آینده این مردم به قشر دیگری گیر خواهد داد! 13- تمامی اقدامات انجام شده را صادقانه بنویسید و علاوه بر تحویل به بیمار آن ها آن ها را در جای امن بایگانی کنید. از آنجایی که شکایت بیماران غالبا چند روز بعد از ویزیت پزشک صورت می گیرد مدارک را به هیچ وجه تا سال ها از دست ندهید. 14- حتی الامکان در صورت شکایت وکیل باتجربه اختیار کنید. اطلاعات حقوقی خود را ارتقا دهید. از بیان واژه های مبهمی که بار حقوقی منفی دارند (مثل علت ترومای نامشخص) خودداری فرمایید. 15- اگر در تشخیص بیماری مردد می باشید در برگه ترخیص عنوان "توصیه به مراجعه به پزشک متخصص" را ذکر فرمایید. 16- آقایان پزشک در ویزیت بیماران خانم بحث مسایل اخلاقی را درنظر داشته باشند. جامعه منتظر بهونه های واهی است. 17- به نگهبانان بیمارستان یا درمانگاه خود بیاموزید اگر در شعاع 2 کیلومتری محیط درمانی اتفاقی افتاد باید بیمار را به داخل مرکز کول کنند!!! چون اگر این کار انجام نشود رسانه ها تیتر "رسوایی جدید برای پزشکان" را چاپ خواهند کرد !

توصیه هایی برای پزشکان محترم:
با پیدایش جو پزشک ستیزی عامدانه اخیر ما پزشکان قربانی سیاست ها پوپولیستیک افرادی شده ایم. با توجه به اینکه قاعدتا درک این واقعیت توسط مردم کم سواد ما مشکل است و با تحریک شدن مردم شاهد افزایش میزان شکایات علیه پزشکان بوده ایم. متاسفانه قضات و کمیسیون های پزشکی هم به شدت ناعادلانه برخورد می کنند. پس بر همکاران عزیزواجب است که با رعایت اصولی از بروز اتفاقاتی ناگوار به مانند حادثه خمینی شهر جلوگیری کنند. این را در نظر بگیرید که در شرایط کنونی جامعه منتظر کوچکترین خطا و بی احتیاطی از پزشکان است تا شدیدترین واکنش علیه آنان انجام گیرد.
1- اتحاد خود را حفظ کنید . ضربه و آسیب به هر عضو می تواند آسیب به تمام پزشکان باشد
2- در نوشتن تمامی دستورات، گواهی ، ترخیص ، اعزام نهایت دقت را داشته باشید. هر گواهی و نسخه ایی و به خصوص آن هایی که تحویل بیمار می دهید می توانند علیه شما استفاده گردند.
3- به هیچ وجه خارج از شیفت کاری ، به صورت رایگان و هنگامی که عجله دارید بیمار ویزیت نکنید و حتی با بیمار صحبت نکنید. هر حرف شما حتی بدون دستور کتبی می تواند علیه شما در دادگاه استفاده شود. ویزیت رایگان باعث کاهش تاثیر درمان و از بین رفتن احترام و نفوذ سخن پزشک می شود و توقع بیماران را بالا برده و احتمال بروز شکایات را افزایش می دهد.
4-قبل از ویزیت بیمار از پذیرش وی مطمئن شوید (مگر در موارد اورژانس و احیا). اگر بیمار پذیرش نشده است وی را به هیچ وجه ویزیت نفرمایید حتی جهت پرسش و پاسخ شفاهی. نگذارید مشکل مالی بیمار سوژه خبرنگاران فرصت طلب بر علیه شما شود. به پرسنل آموزش دهید بیمار قبل از ورود به اورژانس و یا درمانگاه باید برگه پذیرش داشته باشد و در صورتی که مشکل مالی دارد به مددکاری ارجاع داده شود.
5- به هیچ وجه بیمار را علیه همکار دیگر تحریک نکنید حتی اگر تشخیص بیماری به نظر شما اشتباه باشد صرفا تشخیص خود را بیان کنید و توصیه به قطع درمان قبلی کنید (بدون تحریک بیمار). بسیاری از شکایات علیه پزشک ناشی از تحریک توسط پزشک دیگر است.
6- بیماران را نوبت به نوبت ویزیت کنید و از ویزیت بیماران قبل از تکمیل درمان بیمار قبلی خودداری کنید. اگر حین ویزیت بیماری، بیماری دیگر با وضعیت وخیم تر مراجعه کرد ضمن یادداشت اسم بیمار قبلی به وی تذکر دهید که تا پایان درمانش درمانگاه و یا اورژانس را ترک نکند. ضمن ویزیت بیماران حتی الامکان از پاسخگویی حتی شفاهی به بیماران دیگر خودداری نمایید تا تمرکز شما به هم نخورد.
7- همواره در مواجهه با بیماران برخورد مناسب داشته باشید. بیمارستان، اداره دولتی نیست که هر کس هرگونه دلش بخواهد برخورد کند !
8- در مواجهه با بیماران مشکوک حساسیت به خرج دهید و بدبین باشید. حتی اگر امکانات محل خدمتتان مختصر است در اعزام بیماران خساست به خرج ندهید ! بعد از گرفتار قصورشدن هیچ کسی شما را حمایت نخواهد کرد . پس به صحبت های دیگران مثل راننده آمبولانس ، مسئول شبکه ، رییس درمانگاه و... در قبال عدم اعزام بیماران توجه نکنید.
9- ریسک نکنید. حتی اگر احتمال تمارض بیمار را می دهید. حتی یک ساعت نیز بدون بیمه طبابت نکنید! اگه صد سال هم بیمه باشید اتفاق تو همون یک ساعتی می افتد که شما بیمه نیستید !
10- بیماری های خطرناک و اورژانس و اعضای با دیه بالا را بشناسید. در ویزیت اطفال و زنان باردار حساس تر باشید. بسیاری افراد سلامتی فرزندشان از سلامتی خودشان مهمتر است.
11- حتی الامکان از تزریق داروهای با امکان حساسیت بالا (مثل پنی سیلین و سفتریکسون) خودداری کنید. رضایت قبل از تزریق مانع از تبرئه شما در صورت بروز حساسیت نخواهد شد.
12- تا هنگامی که انگشت اتهام جامعه به سوی پزشکان گرفته شده است در کار خود حساسیت بیشتری خرج دهید. نگران نباشید تا ماه های آینده این مردم به قشر دیگری گیر خواهد داد!
13- تمامی اقدامات انجام شده را صادقانه بنویسید و علاوه بر تحویل به بیمار آن ها آن ها را در جای امن بایگانی کنید. از آنجایی که شکایت بیماران غالبا چند روز بعد از ویزیت پزشک صورت می گیرد مدارک را به هیچ وجه تا سال ها از دست ندهید.
14- حتی الامکان در صورت شکایت وکیل باتجربه اختیار کنید. اطلاعات حقوقی خود را ارتقا دهید. از بیان واژه های مبهمی که بار حقوقی منفی دارند (مثل علت ترومای نامشخص) خودداری فرمایید.
15- اگر در تشخیص بیماری مردد می باشید در برگه ترخیص عنوان "توصیه به مراجعه به پزشک متخصص" را ذکر فرمایید.
16- آقایان پزشک در ویزیت بیماران خانم بحث مسایل اخلاقی را درنظر داشته باشند. جامعه منتظر بهونه های واهی است.
17- به نگهبانان بیمارستان یا درمانگاه خود بیاموزید اگر در شعاع 2 کیلومتری محیط درمانی اتفاقی افتاد باید بیمار را به داخل مرکز کول کنند!!! چون اگر این کار انجام نشود رسانه ها تیتر "رسوایی جدید برای پزشکان" را چاپ خواهند کرد !
توصیه هایی برای پزشکان محترم:
با پیدایش جو پزشک ستیزی عامدانه اخیر ما پزشکان قربانی سیاست ها پوپولیستیک افرادی شده ایم. با توجه به اینکه قاعدتا درک این واقعیت توسط مردم کم سواد ما مشکل است و با تحریک شدن مردم شاهد افزایش میزان شکایات علیه پزشکان بوده ایم. متاسفانه قضات و کمیسیون های پزشکی هم به شدت ناعادلانه برخورد می کنند. پس بر همکاران عزیزواجب است که با رعایت اصولی از بروز اتفاقاتی ناگوار به مانند حادثه خمینی شهر جلوگیری کنند. این را در نظر بگیرید که در شرایط کنونی جامعه منتظر کوچکترین خطا و بی احتیاطی از پزشکان است تا شدیدترین واکنش علیه آنان انجام گیرد.
1- اتحاد خود را حفظ کنید . ضربه و آسیب به هر عضو می تواند آسیب به تمام پزشکان باشد
2- در نوشتن تمامی دستورات، گواهی ، ترخیص ، اعزام نهایت دقت را داشته باشید. هر گواهی و نسخه ایی و به خصوص آن هایی که تحویل بیمار می دهید می توانند علیه شما استفاده گردند.
3- به هیچ وجه خارج از شیفت کاری ، به صورت رایگان و هنگامی که عجله دارید بیمار ویزیت نکنید و حتی با بیمار صحبت نکنید. هر حرف شما حتی بدون دستور کتبی می تواند علیه شما در دادگاه استفاده شود. ویزیت رایگان باعث کاهش تاثیر درمان و از بین رفتن احترام و نفوذ سخن پزشک می شود و توقع بیماران را بالا برده و احتمال بروز شکایات را افزایش می دهد.
4-قبل از ویزیت بیمار از پذیرش وی مطمئن شوید (مگر در موارد اورژانس و احیا). اگر بیمار پذیرش نشده است وی را به هیچ وجه ویزیت نفرمایید حتی جهت پرسش و پاسخ شفاهی. نگذارید مشکل مالی بیمار سوژه خبرنگاران فرصت طلب بر علیه شما شود. به پرسنل آموزش دهید بیمار قبل از ورود به اورژانس و یا درمانگاه باید برگه پذیرش داشته باشد و در صورتی که مشکل مالی دارد به مددکاری ارجاع داده شود.
5- به هیچ وجه بیمار را علیه همکار دیگر تحریک نکنید حتی اگر تشخیص بیماری به نظر شما اشتباه باشد صرفا تشخیص خود را بیان کنید و توصیه به قطع درمان قبلی کنید (بدون تحریک بیمار). بسیاری از شکایات علیه پزشک ناشی از تحریک توسط پزشک دیگر است.
6- بیماران را نوبت به نوبت ویزیت کنید و از ویزیت بیماران قبل از تکمیل درمان بیمار قبلی خودداری کنید. اگر حین ویزیت بیماری، بیماری دیگر با وضعیت وخیم تر مراجعه کرد ضمن یادداشت اسم بیمار قبلی به وی تذکر دهید که تا پایان درمانش درمانگاه و یا اورژانس را ترک نکند. ضمن ویزیت بیماران حتی الامکان از پاسخگویی حتی شفاهی به بیماران دیگر خودداری نمایید تا تمرکز شما به هم نخورد.
7- همواره در مواجهه با بیماران برخورد مناسب داشته باشید. بیمارستان، اداره دولتی نیست که هر کس هرگونه دلش بخواهد برخورد کند !
8- در مواجهه با بیماران مشکوک حساسیت به خرج دهید و بدبین باشید. حتی اگر امکانات محل خدمتتان مختصر است در اعزام بیماران خساست به خرج ندهید ! بعد از گرفتار قصورشدن هیچ کسی شما را حمایت نخواهد کرد . پس به صحبت های دیگران مثل راننده آمبولانس ، مسئول شبکه ، رییس درمانگاه و... در قبال عدم اعزام بیماران توجه نکنید.
9- ریسک نکنید. حتی اگر احتمال تمارض بیمار را می دهید. حتی یک ساعت نیز بدون بیمه طبابت نکنید! اگه صد سال هم بیمه باشید اتفاق تو همون یک ساعتی می افتد که شما بیمه نیستید !
10- بیماری های خطرناک و اورژانس و اعضای با دیه بالا را بشناسید. در ویزیت اطفال و زنان باردار حساس تر باشید. بسیاری افراد سلامتی فرزندشان از سلامتی خودشان مهمتر است.
11- حتی الامکان از تزریق داروهای با امکان حساسیت بالا (مثل پنی سیلین و سفتریکسون) خودداری کنید. رضایت قبل از تزریق مانع از تبرئه شما در صورت بروز حساسیت نخواهد شد.
12- تا هنگامی که انگشت اتهام جامعه به سوی پزشکان گرفته شده است در کار خود حساسیت بیشتری خرج دهید. نگران نباشید تا ماه های آینده این مردم به قشر دیگری گیر خواهد داد!
13- تمامی اقدامات انجام شده را صادقانه بنویسید و علاوه بر تحویل به بیمار آن ها آن ها را در جای امن بایگانی کنید. از آنجایی که شکایت بیماران غالبا چند روز بعد از ویزیت پزشک صورت می گیرد مدارک را به هیچ وجه تا سال ها از دست ندهید.
14- حتی الامکان در صورت شکایت وکیل باتجربه اختیار کنید. اطلاعات حقوقی خود را ارتقا دهید. از بیان واژه های مبهمی که بار حقوقی منفی دارند (مثل علت ترومای نامشخص) خودداری فرمایید.
15- اگر در تشخیص بیماری مردد می باشید در برگه ترخیص عنوان "توصیه به مراجعه به پزشک متخصص" را ذکر فرمایید.
16- آقایان پزشک در ویزیت بیماران خانم بحث مسایل اخلاقی را درنظر داشته باشند. جامعه منتظر بهونه های واهی است.
17- به نگهبانان بیمارستان یا درمانگاه خود بیاموزید اگر در شعاع 2 کیلومتری محیط درمانی اتفاقی افتاد باید بیمار را به داخل مرکز کول کنند!!! چون اگر این کار انجام نشود رسانه ها تیتر "رسوایی جدید برای پزشکان" را چاپ خواهند کرد !
👌