فقط یک سوال از حضور اساتید ENT خودم دارم، در بیماری که سرومن در کانال گوش داره، و اصلا TM دیده نمیشه، قطره گیسیرین فنیکه داده ایم، شستشو هم داده ایم، بعد از از بین رفتن سرومن تازه بیمار آی در حلق خود حس کرده، نگاه می کنیم و می بینیم پرده پرفوره هست و بیمار بعد اظهار ترومای قبلی گوش می کند که با پرفوراسیون TM همخوانی داره، چه کار کنیم؟؟!!!

فقط یک سوال از حضور اساتید ENT خودم دارم، در بیماری که سرومن در کانال گوش داره، و اصلا TM دیده نمیشه، قطره گیسیرین فنیکه داده ایم، شستشو هم داده ایم، بعد از از بین رفتن سرومن تازه بیمار آی در حلق خود حس کرده، نگاه می کنیم و می بینیم پرده پرفوره هست و بیمار بعد اظهار ترومای قبلی گوش می کند که با پرفوراسیون TM همخوانی داره، چه کار کنیم؟؟!!!
فقط یک سوال از حضور اساتید ENT خودم دارم، در بیماری که سرومن در کانال گوش داره، و اصلا TM دیده نمیشه، قطره گیسیرین فنیکه داده ایم، شستشو هم داده ایم، بعد از از بین رفتن سرومن تازه بیمار آی در حلق خود حس کرده، نگاه می کنیم و می بینیم پرده پرفوره هست و بیمار بعد اظهار ترومای قبلی گوش می کند که با پرفوراسیون TM همخوانی داره، چه کار کنیم؟؟!!!
سلام بهتر است قبلش از بیمار بپرسیم گرچه اغلب شرح حال درستی نمیدند متاسفانه این امر مبنی شکایات بسیار زیادی در بیمارستلن امیراعلم هست......اغلب شکایت میکنند که پارگی اخیر است.به هر حال برای جلوگیری بهتر است بیمار مدت بیشتری قطره بریزه ......و بعد از آن شستشو با فشار کم انجام بشه اصراری به پاک شدن در یک جلسه نداشته باشیم اگر این اتفاق افتاد بهتر است از یکی از همکاران گوش وحلق آشنا کمک بگیریم که در همان مرحله میشه تشخیص حاد و مزمن بودن را داد ...یک نکته دیگه بیماران دیابتی با قند کنترل نشده هستند این افراد بسیار مستعد اتیت اکسترن مهاجم و نکروز آن یا همان ملیگننت اتیت اکسترن میباشند در شرح حال دیابت بهتر است از اول شستشو ندیدم ساکشن بکنیم
سلام بهتر است قبلش از بیمار بپرسیم گرچه اغلب شرح حال درستی نمیدند متاسفانه این امر مبنی شکایات بسیار زیادی در بیمارستلن امیراعلم هست......اغلب شکایت میکنند که پارگی اخیر است.به هر حال برای جلوگیری بهتر است بیمار مدت بیشتری قطره بریزه ......و بعد از آن شستشو با فشار کم انجام بشه اصراری به پاک شدن در یک جلسه نداشته باشیم اگر این اتفاق افتاد بهتر است از یکی از همکاران گوش وحلق آشنا کمک بگیریم که در همان مرحله میشه تشخیص حاد و مزمن بودن را داد ...یک نکته دیگه بیماران دیابتی با قند کنترل نشده هستند این افراد بسیار مستعد اتیت اکسترن مهاجم و نکروز آن یا همان ملیگننت اتیت اکسترن میباشند در شرح حال دیابت بهتر است از اول شستشو ندیدم ساکشن بکنیم
دقییا، این یکی از بیماران خودم بود که خدا رو شکر با نشکلی نواجه نشدم، قبل از اون هیچگونه سایقه ای نمی داد.
جهت پروفیلاکسی لازم هست از انتی بیوتیک خوراکی یا موضعی یا هر نوع داروی دیگری استفاده کنیم؟
دقییا، این یکی از بیماران خودم بود که خدا رو شکر با نشکلی نواجه نشدم، قبل از اون هیچگونه سایقه ای نمی داد.
جهت پروفیلاکسی لازم هست از انتی بیوتیک خوراکی یا موضعی یا هر نوع داروی دیگری استفاده کنیم؟
نه دکتر شاید قطره سیپروفلوکساسین جلو آتوره را بگیره ولی خوراکی که نه
نه دکتر شاید قطره سیپروفلوکساسین جلو آتوره را بگیره ولی خوراکی که نه
پس در برخورد با این بیمار تجویز قطره ی سیپرو کفایت می کنه؟
به نظرم ریسک اوتیت مدیا هم وجود داره. درسته از همون لحظه نه، ولی رطوبت موجود احتمال تشکیل کلونی را در چند روز اینده بالا نخواهد برد؟
ریسک عفونت قارچی بعدی چطور؟