👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻 👔 احد عظيم زاده 💎 برنده دو دوره تنديس الماس مرد کسب و کار، بزرگ‌ترين صادر کننده فرش کشور و جزء 100 کار آفرين برتر کشور. 🔶 احد عظیم زاده متولد 1336 است، او از 8 سالگی قالی‌باقی را آغاز کرد و درکمال ناباوری همین نقطه، شروع به کار این مولتی میلیاردر خود ساخته بوده. در لابه لای رفتارهای عظیم زاده و ورای زندگی افسانه ایش، می توان تاثیرات گذشته را دید؛ او بارها در خاطراتش از فقر و جبر روزگار حرف زده، این اتفاق جرقه حمایت عظیم زاده از هزار کودک یتیم شده. 🏬 او اکنون در حال ساخت بزرگترين پروژه هتل کشور است که تا کنون 180ميليارد تومان در آن سرمايه گذاري کرده است. 🛩 عظیم زاده در نهایت بین رویای کودکی ایش، خلبان شدن یا پولدار شدن دست به حرکتی ناگهانی می زند... . 🔶 عظیم زاده در تکانه از زیر و بم روزهای زندگی تا فراز و فرود بازی تجارت می گوید. —---------------------------------- #معرفی_سخنران #احد_عظیم_زاده #تکانه #کارآفرینی #کسب_و_کار اطلاعات بیشتر و حضور در رویداد: ‏http://takaane.ir/

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

👔 احد عظيم زاده

💎 برنده دو دوره تنديس الماس مرد کسب و کار، بزرگ‌ترين صادر کننده فرش کشور و جزء 100 کار آفرين برتر کشور.

🔶 احد عظیم زاده متولد 1336 است، او از 8 سالگی قالی‌باقی را آغاز کرد و درکمال ناباوری همین نقطه، شروع به کار این مولتی میلیاردر خود ساخته بوده.
در لابه لای رفتارهای عظیم زاده و ورای زندگی افسانه ایش، می توان تاثیرات گذشته را دید؛ او بارها در خاطراتش از فقر و جبر روزگار حرف زده، این اتفاق جرقه حمایت عظیم زاده از هزار کودک یتیم شده.
🏬 او اکنون در حال ساخت بزرگترين پروژه هتل کشور است که تا کنون 180ميليارد تومان در آن سرمايه گذاري کرده است.


🛩 عظیم زاده در نهایت بین رویای کودکی ایش، خلبان شدن یا پولدار شدن دست به حرکتی ناگهانی می زند... .

🔶 عظیم زاده در تکانه از زیر و بم روزهای زندگی تا فراز و فرود بازی تجارت می گوید.
—----------------------------------
#معرفی_سخنران #احد_عظیم_زاده
#تکانه #کارآفرینی #کسب_و_کار

اطلاعات بیشتر و حضور در رویداد:

‏http://takaane.ir/