#GRE_General ✔️ آزمون GRE General: ✍🏻 این آزمون یکی از دو نوع آزمون GRE هست که موسسه ETS برگزار میکند. هر فردی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع ارشد و دکترا را در دانشگاههای مختلف آمریکا و برخی دانشگاههای دیگر در کشورهای مختلف را دارد نیاز است تا این آزمون را پشت سر گذارد. ‼️نمره این آزمون در کنار دیگر مدارک پذیرش قرار میگیرد و میتواند نقش بسیار مهمی را در پذیرش دانشجو ایفا کند. علت اهمیت این آزمون اینست که این امکان را به دانشگاهها میدهد تا بتوانند متقاضیان با سابقه های تحصیلی متفاوت از کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند. 🔵 این آزمون به دو صورت Internet-based و Paper-based برگزار میشود. 📢 مراکز موجود در ایران این آزمون را فقط به صورت Internet-based برگزار میکنند. ✅ ساختار آزمون: این آزمون از سه قسمت تشکیل شده که عبارتند از: 1⃣- استدلال لغوی (Verbal Reasoning) 2⃣- استدلال کمی (Quantitave Reasoning) 3⃣- نوستار تحلیلی (Analytical Writing) ⏪ در پستهای بعدی به جزئیات هر کدام از این قسمتها پرداخته شده و منابع مطالعاتی ای برای هر قسمت ارائه میشود. 📌 همچنین در ادامه فایلی شامل تمام مراکز در سطح دنیا که داشتن مدرک این آزمون را شرط پذیرش برای دانشجویان آینده خود میدانند به همراه کد اختصاص یافته توسط ETS به آن دانشگاه در کانال قرار داده میشود. @ApplySeminar

#GRE_General

✔️ آزمون GRE General:

✍🏻 این آزمون یکی از دو نوع آزمون GRE هست که موسسه ETS برگزار میکند.
هر فردی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع ارشد و دکترا را در دانشگاههای مختلف آمریکا و برخی دانشگاههای دیگر در کشورهای مختلف را دارد نیاز است تا این آزمون را پشت سر گذارد.

‼️نمره این آزمون در کنار دیگر مدارک پذیرش قرار میگیرد و میتواند نقش بسیار مهمی را در پذیرش دانشجو ایفا کند. علت اهمیت این آزمون اینست که این امکان را به دانشگاهها میدهد تا بتوانند متقاضیان با سابقه های تحصیلی متفاوت از کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند.

🔵 این آزمون به دو صورت Internet-based و Paper-based برگزار میشود.

📢 مراکز موجود در ایران این آزمون را فقط به صورت Internet-based برگزار میکنند.

✅ ساختار آزمون:

این آزمون از سه قسمت تشکیل شده که عبارتند از:
1⃣- استدلال لغوی (Verbal Reasoning)
2⃣- استدلال کمی (Quantitave Reasoning)
3⃣- نوستار تحلیلی (Analytical Writing)

⏪ در پستهای بعدی به جزئیات هر کدام از این قسمتها پرداخته شده و منابع مطالعاتی ای برای هر قسمت ارائه میشود.

📌 همچنین در ادامه فایلی شامل تمام مراکز در سطح دنیا که داشتن مدرک این آزمون را شرط پذیرش برای دانشجویان آینده خود میدانند به همراه کد اختصاص یافته توسط ETS به آن دانشگاه در کانال قرار داده میشود.

@ApplySeminar