#انتخاب_کشور_مناسب_آمریکا_5 ✔️ ایالات متحده آمریکا 🇺🇸 4⃣- ویزای تحصیلی ایالات متحده آمریکا: ✍🏻 یکی از مهم ترین مسائلی که در شروع پروسه اپلای و انتخاب کشور بایستی مدنظر قرار بگیرد اینست که بعد از یکسال زحمت و اخذ پذیرش، وضعیت ویزای آن کشور چگونه است و در پایان راه فرد را با مشکل دچار نکند. 📣 از این منظر پروسه اقدام برای ویزای تحصیلی ایالات متحده، پروسه ای مشکل و استرس زا می باشد. ✅ ویزای تحصیلی آمریکا که به آن ویزای F1 می گویند مخصوص دانشجوهایی می باشد که از یکی از دانشگاههای آمریکا پذیرش گرفته اند و برگه ای با عنوان I20 برای آنها ارسال شده است. I20 به نوعی نامه پذیرش فرد می باشد و اگر دانشجویی دارای این نامه باشد از نظر وزارت امور خارجه آمریکا واجد شرایط اقدام برای ویزای تحصیلی می باشد. ◀️ پس از تکمیل کردن مدارک لازم برای ویزا، متقاضی بایستی از سفارت آمریکا در کشورهای دیگر وقت مصاحبه ای رزو کند و در مصاحبه حضور پیدا کند و افسر سفارت تشخیص دهد که این فرد واجد شرایط ورود به ایالات متحده هست یا نه. ✔️ افسر میتواند بلافاصله صلاحیت فرد را تایید کند، رد کند و یا تشخیص دهد که پرونده مورد نظر نیاز به بررسی های بیشتر دارد. برای اکثر دانشجوهای ایرانی حالت سوم اتفاق میفتد. 🔴 با توجه به خروجی های امسال این پروسه میتوان گفت که بررسی پرونده به طور معمول بین 2 تا 3 ماه به طول بی انجامد. البته این مدت زمان میتواند طولانی تر هم بشود. علاوه بر این به علت مشکلات سیاسی دو کشور میتوان انتظار داشت این پروسه طولانی تر نیز شود. ❗️❗️❗️در پایان میتوان گفت پروسه ویزای آمریکا پروسه ای پردردسر و طولانی می باشد. همچنین چون نظر شخصی افسر تاثیر زیادی در خروجی این پروسه دارد هرگز نمیتوان با قاطعیت در مورد خروجی مصاحبه نظری قطعی داد. اگرچه هر سال تعداد زیادی از دانشجویان بدون دردسر ویزای خود را تحویل میگیرند و تحصیلات خود را در ایالات متحده ادامه میدهند ولی این نکات بایستی در ابتدای راه مد نظر قرار گرفته شوند. @ApplySeminar

#انتخاب_کشور_مناسب_آمریکا_5

✔️ ایالات متحده آمریکا 🇺🇸

4⃣- ویزای تحصیلی ایالات متحده آمریکا:

✍🏻 یکی از مهم ترین مسائلی که در شروع پروسه اپلای و انتخاب کشور بایستی مدنظر قرار بگیرد اینست که بعد از یکسال زحمت و اخذ پذیرش، وضعیت ویزای آن کشور چگونه است و در پایان راه فرد را با مشکل دچار نکند.

📣 از این منظر پروسه اقدام برای ویزای تحصیلی ایالات متحده، پروسه ای مشکل و استرس زا می باشد.

✅ ویزای تحصیلی آمریکا که به آن ویزای F1 می گویند مخصوص دانشجوهایی می باشد که از یکی از دانشگاههای آمریکا پذیرش گرفته اند و برگه ای با عنوان I20 برای آنها ارسال شده است. I20 به نوعی نامه پذیرش فرد می باشد و اگر دانشجویی دارای این نامه باشد از نظر وزارت امور خارجه آمریکا واجد شرایط اقدام برای ویزای تحصیلی می باشد.

◀️ پس از تکمیل کردن مدارک لازم برای ویزا، متقاضی بایستی از سفارت آمریکا در کشورهای دیگر وقت مصاحبه ای رزو کند و در مصاحبه حضور پیدا کند و افسر سفارت تشخیص دهد که این فرد واجد شرایط ورود به ایالات متحده هست یا نه.

✔️ افسر میتواند بلافاصله صلاحیت فرد را تایید کند، رد کند و یا تشخیص دهد که پرونده مورد نظر نیاز به بررسی های بیشتر دارد. برای اکثر دانشجوهای ایرانی حالت سوم اتفاق میفتد.

🔴 با توجه به خروجی های امسال این پروسه میتوان گفت که بررسی پرونده به طور معمول بین 2 تا 3 ماه به طول بی انجامد. البته این مدت زمان میتواند طولانی تر هم بشود. علاوه بر این به علت مشکلات سیاسی دو کشور میتوان انتظار داشت این پروسه طولانی تر نیز شود.

❗️❗️❗️در پایان میتوان گفت پروسه ویزای آمریکا پروسه ای پردردسر و طولانی می باشد. همچنین چون نظر شخصی افسر تاثیر زیادی در خروجی این پروسه دارد هرگز نمیتوان با قاطعیت در مورد خروجی مصاحبه نظری قطعی داد. اگرچه هر سال تعداد زیادی از دانشجویان بدون دردسر ویزای خود را تحویل میگیرند و تحصیلات خود را در ایالات متحده ادامه میدهند ولی این نکات بایستی در ابتدای راه مد نظر قرار گرفته شوند.

@ApplySeminar