#GPA #نحوه_محاسبه_معدل_از4 يه خلاصه بگم، اساس کار سیستم Wes اینطوریه که نمره بین 16-20 رو بهش 4 میده. بین 14-15.99 رو سه میده، بین 12تا 13.99 رو دو میده. 10-11.99 رو یک و زیر ده رو صفر میده.... بعد بین اون نمرات جدید براي هر درس، میانگین وزن دار میگیره.... پس اگه شما اصلا درسی زیر 16 نداشته باشین، معدلتون 4 از 4 میشه. دوتا مثال ميزنم: فرض کنیم یکی 140 واحد داره. 139 واحد بیست گرفته اما یه واحد 15 گرفته. توی اسکيل فارسی معدلش میشه جیزی بالای 19.9 اينا... ولی قطعا معدلش از 4، هیچ وقت چهار نمیشه چون یه درس 15 داره که زیر 16 هستش و عدد سه بهش اختصاص داده شده..... حالا فرض کنیم یه نفر 140 واحدش رو 16 بگیره. توی اسکيل ما معدلش میشه 16. ولی این شخص معدلي برابر با 4 از 4 داره. چون که هیچ درسی زیر 16 نداشته و همه درساش 4 اختصاص داده شده.... مثال عددی: میانگین نمرات زیر را حساب کنید: نمره ها به ترتیب: 16,20,14,11.75 واحدها به ترتیب: 3, 3,2,1 نمرات از 4 به ترتیب: 1 ، 3 ، 4 ، 4 میانگین (3*1+1*3+2*4+3*4)/9 = 2.88 #دروس_افتاده فرص کنید شما باید. 140 واحد در طول کارشناسی پاس کنید. حالا اگه یه درسی رو چند بار افتادین و مثلا دوباره یا سه بار برداشتین و نهایتا پاس کردین، لازم نیست دروس افتاده در معدل حساب بشن. نمرشون که از اسکیل 4 صفر میشه و.توی جمع نمرات نمیاد. توی جمع واحد ها هم لازم نيست بياد. حالا فرض کنید شما یه درس سه واحدی رو سه بار افتادین و بار چهارم پاس کردين.... بخاطر سه بار افتادن کل واحدهاتون که برداشتين میشه 140+9 الان اصلا اون 9 واحد افتاده رو بذارين کنار و اصلا توی محاسبات واردش نکنید. چون نهایتا شما اون درس رو پاس کردین و همون نمره ی پاس شده میاد جزء 140.واحدی که توی کارشناسی الزام به پاس کردن بودین. #wes_online اگر شما از این سایت به صورت آنلاین ميانگينتون رو حساب کنین، جون نسخه آنلاین توسط سیستم انجام میشه نمیتونه متوجه بشه شما درسی رو افتادین و دوباره همون درس رو پاس کردین و این نکته فوق رو در نظر نمی گیره و باعث میشه اگه افتاده باشین معدلتون کمتر بشه. اما طبق تجربیات دوستان که به صورت رسمی از wes تقاضای کارنامه از چهار و تبدیل معدل دادن، این نکته فوق اعلام.شده بود و خزایی که توی نسخه آنلاین رخ میده رو رفع میکنن.... پس به نسخه آنلاین استناد نکنید و خودتون راحت می تونید معدلتون رو حساب کنید. امیدوارم ابهامات برطرف شده باشه.... M.D.F @ApplySeminar

#GPA
#نحوه_محاسبه_معدل_از4

يه خلاصه بگم،
اساس کار سیستم Wes اینطوریه که نمره بین 16-20 رو بهش 4 میده. بین 14-15.99 رو سه میده، بین 12تا 13.99 رو دو میده. 10-11.99 رو یک و زیر ده رو صفر میده....
بعد بین اون نمرات جدید براي هر درس، میانگین وزن دار میگیره....


پس اگه شما اصلا درسی زیر 16 نداشته باشین، معدلتون 4 از 4 میشه.

دوتا مثال ميزنم:
فرض کنیم یکی 140 واحد داره. 139 واحد بیست گرفته اما یه واحد 15 گرفته.
توی اسکيل فارسی معدلش میشه جیزی بالای 19.9 اينا... ولی قطعا معدلش از 4، هیچ وقت چهار نمیشه چون یه درس 15 داره که زیر 16 هستش و عدد سه بهش اختصاص داده شده.....

حالا فرض کنیم یه نفر 140 واحدش رو 16 بگیره. توی اسکيل ما معدلش میشه 16. ولی این شخص معدلي برابر با 4 از 4 داره. چون که هیچ درسی زیر 16 نداشته و همه درساش 4 اختصاص داده شده....


مثال عددی:

میانگین نمرات زیر را حساب کنید:
نمره ها به ترتیب: 16,20,14,11.75

واحدها به ترتیب: 3, 3,2,1

نمرات از 4 به ترتیب: 1 ، 3 ، 4 ، 4

میانگین
(3*1+1*3+2*4+3*4)/9 = 2.88


#دروس_افتاده
فرص کنید شما باید. 140 واحد در طول کارشناسی پاس کنید. حالا اگه یه درسی رو چند بار افتادین و مثلا دوباره یا سه بار برداشتین و نهایتا پاس کردین، لازم نیست دروس افتاده در معدل حساب بشن. نمرشون که از اسکیل 4 صفر میشه و.توی جمع نمرات نمیاد. توی جمع واحد ها هم لازم نيست بياد. حالا فرض کنید شما یه درس سه واحدی رو سه بار افتادین و بار چهارم پاس کردين....
بخاطر سه بار افتادن کل واحدهاتون که برداشتين میشه 140+9
الان اصلا اون 9 واحد افتاده رو بذارين کنار و اصلا توی محاسبات واردش نکنید. چون نهایتا شما اون درس رو پاس کردین و همون نمره ی پاس شده میاد جزء 140.واحدی که توی کارشناسی الزام به پاس کردن بودین.

#wes_online
اگر شما از این سایت به صورت آنلاین ميانگينتون رو حساب کنین، جون نسخه آنلاین توسط سیستم انجام میشه نمیتونه متوجه بشه شما درسی رو افتادین و دوباره همون درس رو پاس کردین و این نکته فوق رو در نظر نمی گیره و باعث میشه اگه افتاده باشین معدلتون کمتر بشه.
اما طبق تجربیات دوستان که به صورت رسمی از wes تقاضای کارنامه از چهار و تبدیل معدل دادن، این نکته فوق اعلام.شده بود و خزایی که توی نسخه آنلاین رخ میده رو رفع میکنن....
پس به نسخه آنلاین استناد نکنید و خودتون راحت می تونید معدلتون رو حساب کنید.

امیدوارم ابهامات برطرف شده باشه....
M.D.F

@ApplySeminar