#انتخاب_کشور_مناسب_آمریکا_2_3 ✔️ ایالات متحده آمریکا 🇺🇸 2⃣- کمک هزینه های تحصیلی ✔️ اقدام برای گرفتن انواع بورسها: این نوع از فاند با اسمهای متنوع و به صورتهای مختلف به دانشجو تعلق میگیرد. از این قبیل فاند میتوان به ✅ کمک هزینه Award ✅ کمک هزینه Scholarship ✅ کمک هزینه tuition ✅ وام تحصیلی ✅ و کمک هزینه Grant اشاره کرد. ⬅️ هر کدام از این کمک هزینه ها تمام یا بخشی از هزینه های تحصیلی دانشجو را پوشش میدهند. ☑️ برای گرفتن این نوع کمک هزینه ها معمولا دانشجو باید به صورت جداگانه در فرآیندی مستقل از فرآیند گرفتن پذیرش اقدام کند. البته در گاهی موارد، توصیه یکی از اساتید دانشگاه مقصد یکی از شرطهای مورد نیاز جهت واجد شرایط بودن برای این نوع کمک هزینه ها میباشد. 🔴 به طور کلی این نوع کمک هزینه ها به ندرت در ایالات متحده موجود هستند و به درصد بالایی از دانشجویان فاندهایی به دو صورت RA و TA اعطا میشود. @ApplySeminar

#انتخاب_کشور_مناسب_آمریکا_2_3

✔️ ایالات متحده آمریکا 🇺🇸

2⃣- کمک هزینه های تحصیلی

✔️ اقدام برای گرفتن انواع بورسها:

این نوع از فاند با اسمهای متنوع و به صورتهای مختلف به دانشجو تعلق میگیرد. از این قبیل فاند میتوان به
✅ کمک هزینه Award
✅ کمک هزینه Scholarship
✅ کمک هزینه tuition
✅ وام تحصیلی
✅ و کمک هزینه Grant

اشاره کرد.

⬅️ هر کدام از این کمک هزینه ها تمام یا بخشی از هزینه های تحصیلی دانشجو را پوشش میدهند.

☑️ برای گرفتن این نوع کمک هزینه ها معمولا دانشجو باید به صورت جداگانه در فرآیندی مستقل از فرآیند گرفتن پذیرش اقدام کند. البته در گاهی موارد، توصیه یکی از اساتید دانشگاه مقصد یکی از شرطهای مورد نیاز جهت واجد شرایط بودن برای این نوع کمک هزینه ها میباشد.

🔴 به طور کلی این نوع کمک هزینه ها به ندرت در ایالات متحده موجود هستند و به درصد بالایی از دانشجویان فاندهایی به دو صورت RA و TA اعطا میشود.@ApplySeminar