#انتخاب_کشور_مناسب_آمریکا_2_2 ✔️ ایالات متحده آمریکا 🇺🇸 2⃣- کمک هزینه های تحصیلی ✔️ اقدام برای گرفتن فاند TA: این نوع فاند معمولا توسط دانشکده و با توصیه اساتید به دانشجو ها تعلق میگیرد. این نوع فاند به دانشجو های مقطع ارشد و دکترا اختصاص پیدا میکند. چهت بدست آوردن همچین فاندی، احتیاج به نمرات بالای GRE و مخصوصا قسمت Speaking آزمون TOEFL یا IELTS در کنار رزومه تحصیلی خوب می باشد. 🔴 اگر این نوع فاند به دانشجویی اختصاص پیدا کند، او معمولا موظف به انجام وظایفی مثل تصحیح برگه ها، برگزاری جلسات رفع اشکال، برگزاری امتحانات و حل تمرین می باشد. ✅ برای گرفتن این نوع فاند چندین راه وجود دارد: 1⃣- اولین راه ایمیل زدن به اساتید می باشد. 2⃣- راه دوم زمانی پیش می آید که دانشجو از اساتید جواب مطمئنی برای فاند دریافت نمیکند. در این هنگام دانشجو میتواند برای پذیرش در آن دانشگاه اپلای کند. در این زمان ممکن است اگر دانشجو پذیرش بگیرد، دانشگاه همزمان فاند TA را نیز به او اختصاص دهد. 3⃣- راه دیگر هم اینست که پس از گرفتن پذیرش از دانشگاه، دانشجو با مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده مکاتبه کند و درخواست خود را مبنی بر گرفتن این نوع فاند ارائه دهد. 📣 این نوع فاند معمول ترین راه برای پوشش هزینه های تحصیلی برای دانشجویانی است که قصد ادامه تحصیل در مقطع ارشد در ایالات متحده را دارند. @ApplySeminar

#انتخاب_کشور_مناسب_آمریکا_2_2

✔️ ایالات متحده آمریکا 🇺🇸

2⃣- کمک هزینه های تحصیلی

✔️ اقدام برای گرفتن فاند TA:

این نوع فاند معمولا توسط دانشکده و با توصیه اساتید به دانشجو ها تعلق میگیرد. این نوع فاند به دانشجو های مقطع ارشد و دکترا اختصاص پیدا میکند. چهت بدست آوردن همچین فاندی، احتیاج به نمرات بالای GRE و مخصوصا قسمت Speaking آزمون TOEFL یا IELTS در کنار رزومه تحصیلی خوب می باشد.

🔴 اگر این نوع فاند به دانشجویی اختصاص پیدا کند، او معمولا موظف به انجام وظایفی مثل تصحیح برگه ها، برگزاری جلسات رفع اشکال، برگزاری امتحانات و حل تمرین می باشد.

✅ برای گرفتن این نوع فاند چندین راه وجود دارد:

1⃣- اولین راه ایمیل زدن به اساتید می باشد.

2⃣- راه دوم زمانی پیش می آید که دانشجو از اساتید جواب مطمئنی برای فاند دریافت نمیکند. در این هنگام دانشجو میتواند برای پذیرش در آن دانشگاه اپلای کند. در این زمان ممکن است اگر دانشجو پذیرش بگیرد، دانشگاه همزمان فاند TA را نیز به او اختصاص دهد.

3⃣- راه دیگر هم اینست که پس از گرفتن پذیرش از دانشگاه، دانشجو با مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده مکاتبه کند و درخواست خود را مبنی بر گرفتن این نوع فاند ارائه دهد.

📣 این نوع فاند معمول ترین راه برای پوشش هزینه های تحصیلی برای دانشجویانی است که قصد ادامه تحصیل در مقطع ارشد در ایالات متحده را دارند.


@ApplySeminar