#انتخاب_کشور_مناسب_آمریکا_2_1 ✔️ ایالات متحده آمریکا 🇺🇸 2⃣- کمک هزینه های تحصیلی ✔️ اقدام برای گرفتن فاند RA: این نوع فاند از پروژه هایی که اساتید از قراردادهایشان با انواع اسپانسرهای صنعتی منعقد میکنند به دست می آید. البته در بعضی دانشگاهها این نوع فاند از محل بودجه دانشگاه تامین می شود. 🔷 چون معمولا منبع ثابتی برای این نوع فاند وجود ندارد در بین اساتید هر دانشکده ممکن است در یک زمان فقط چند نفر پروژه ای در دست داشته باشند که بتوانند از محل بودجه آن دانشجویی را ساپورت کنند. ✅ جهت گرفتن این نوع فاند نیاز است تا دانشجو با اساتیدی که در زمینه مورد علاقه آنها فعالیت میکنند مکاتبه کند و در این زمان است که استاد به دانشجو موجود بودن یا نبودن فاند را اطلاع میدهد. اگر استاد قصد دادن پذیرش به آن دانشجو را داشته باشد این نوع فاند را به او اختصاص میدهد. 📣 اگر دانشجویی موفق به گرفتن فاند RA شود، موظف است در هفته 20 ساعت کار تحقیقاتی انجام دهد که معمولا در آزمایشگاه استاد مربوطه انجام میشود. ↙️ با این نوع فاند شهریه دانشجو حذف (Waive) میشود و نیز حقوقی ماهیانه ای به او تعلق میگیرد. ✍🏻 فاند RA رایج ترین نوع فاندی است که در ایالات متحده به دانشجوها اعطا میشود. @ApplySeminar

#انتخاب_کشور_مناسب_آمریکا_2_1

✔️ ایالات متحده آمریکا 🇺🇸

2⃣- کمک هزینه های تحصیلی

✔️ اقدام برای گرفتن فاند RA:

این نوع فاند از پروژه هایی که اساتید از قراردادهایشان با انواع اسپانسرهای صنعتی منعقد میکنند به دست می آید. البته در بعضی دانشگاهها این نوع فاند از محل بودجه دانشگاه تامین می شود.

🔷 چون معمولا منبع ثابتی برای این نوع فاند وجود ندارد در بین اساتید هر دانشکده ممکن است در یک زمان فقط چند نفر پروژه ای در دست داشته باشند که بتوانند از محل بودجه آن دانشجویی را ساپورت کنند.

✅ جهت گرفتن این نوع فاند نیاز است تا دانشجو با اساتیدی که در زمینه مورد علاقه آنها فعالیت میکنند مکاتبه کند و در این زمان است که استاد به دانشجو موجود بودن یا نبودن فاند را اطلاع میدهد. اگر استاد قصد دادن پذیرش به آن دانشجو را داشته باشد این نوع فاند را به او اختصاص میدهد.

📣 اگر دانشجویی موفق به گرفتن فاند RA شود، موظف است در هفته 20 ساعت کار تحقیقاتی انجام دهد که معمولا در آزمایشگاه استاد مربوطه انجام میشود.

↙️ با این نوع فاند شهریه دانشجو حذف (Waive) میشود و نیز حقوقی ماهیانه ای به او تعلق میگیرد.

✍🏻 فاند RA رایج ترین نوع فاندی است که در ایالات متحده به دانشجوها اعطا میشود.


@ApplySeminar