#انتخاب_کشور_مناسب_آمریکا_2 ✔️ ایالات متحده آمریکا 🇺🇸 2⃣- کمک هزینه های تحصیلی به طور کلی کمک هزینه های تحصیلی ای که در سرتاسر دانشگاههای دنیا به دانشجوها ارائه می شوند به سه شکل ☑️ دستیار تحقیقاتی (Research Assistant) ☑️ دستیار آموزشی (Teaching Assistant) ☑️ بورسهای مختلف (Scholarships and fellowships) می باشند. 🔴 در آمریکا معمولا اکثر کمک هزینه ها (فاند) به دو صورت RA و TA میباشند. به طور معمول هر دانشجویی که موفق به گرفتن هر کدام از این نوع فاندها شود شهریه اش حذف میشود و همچنین حقوق ماهیانه ای را که متناسب با هزینه های زندگی در شهری است که دانشگاه در آن شهر واقع شده است دریافت میکند. این میزان حقوق معمولا در بازه 1000 تا 2500 دلار آمریکا قرار میگیرند که مقادیر بالای 2000 دلار مخصوص شهرهای بزرگی مثل بوستون و نیویورک میباشد. ✅ معمولا بورسها در آمریکا بیشتر از نوع Fellowship بوده و تنها بخشی از هزینه ها را پوشش میدهند. البته تعداد این بورسها نیز خیلی اندک میباشد. ⏪ در پستهای بعدی با ارائه جزئیات به روشهای گرفتن این نوع فاندها خواهیم پرداخت. @ApplySeminar

#انتخاب_کشور_مناسب_آمریکا_2

✔️ ایالات متحده آمریکا 🇺🇸

2⃣- کمک هزینه های تحصیلی

به طور کلی کمک هزینه های تحصیلی ای که در سرتاسر دانشگاههای دنیا به دانشجوها ارائه می شوند به سه شکل

☑️ دستیار تحقیقاتی (Research Assistant)
☑️ دستیار آموزشی (Teaching Assistant)
☑️ بورسهای مختلف (Scholarships and fellowships) می باشند.

🔴 در آمریکا معمولا اکثر کمک هزینه ها (فاند) به دو صورت RA و TA میباشند. به طور معمول هر دانشجویی که موفق به گرفتن هر کدام از این نوع فاندها شود شهریه اش حذف میشود و همچنین حقوق ماهیانه ای را که متناسب با هزینه های زندگی در شهری است که دانشگاه در آن شهر واقع شده است دریافت میکند. این میزان حقوق معمولا در بازه 1000 تا 2500 دلار آمریکا قرار میگیرند که مقادیر بالای 2000 دلار مخصوص شهرهای بزرگی مثل بوستون و نیویورک میباشد.

✅ معمولا بورسها در آمریکا بیشتر از نوع Fellowship بوده و تنها بخشی از هزینه ها را پوشش میدهند. البته تعداد این بورسها نیز خیلی اندک میباشد.

⏪ در پستهای بعدی با ارائه جزئیات به روشهای گرفتن این نوع فاندها خواهیم پرداخت.

@ApplySeminar