#تجربیات_مراکز_آزمون_خاتم ✔️ من 16 اکتبر تو مرکز خاتم امتحان دادم که یجورایی ریسک بود چون تازه التاسیس بود و من امیربهادر هم می تونستم ثبت نام بکنم، ولی با دیدن عکسهای مرکز و توصیه یکی دو تا از دوستان اونجارو انتخاب کردم، که یک جای عالی بود هم از نظر امکانات مثل موس و کیبرد بی سیم (که سرعت تایپ نسبت به کیبردهای بزرگ قدیمی میبرد بالا و تقریبا مثل لب تاب بود) و مانیتور تاچ و هم اینکه داخل کابین بودیم که باعث کاهش صدا و افزایش تمرکز می شد که از این لحاظ واقعا نسبت به امیربهادر برتری داشت. رفتار کارکناش هم خوب بود و همه چیز توی خود طبقه مثل ابسردکن و سرویس بهداشتی هم بود. فقط بوفه طبقه 1- بود و با اسانسور می شد رفت. البته بین امتحان احتیاجی نبود و خودشون واسه وقت استراحت پذیرایی می کردند. locker هم توی همون طبقه بود و تو وقت استراحت دسترسی داشتیم. @Applyseminar

#تجربیات_مراکز_آزمون_خاتم

✔️ من 16 اکتبر تو مرکز خاتم امتحان دادم که یجورایی ریسک بود چون تازه التاسیس بود و من امیربهادر هم می تونستم ثبت نام بکنم، ولی با دیدن عکسهای مرکز و توصیه یکی دو تا از دوستان اونجارو انتخاب کردم، که یک جای عالی بود هم از نظر امکانات مثل موس و کیبرد بی سیم (که سرعت تایپ نسبت به کیبردهای بزرگ قدیمی میبرد بالا و تقریبا مثل لب تاب بود) و مانیتور تاچ و هم اینکه داخل کابین بودیم که باعث کاهش صدا و افزایش تمرکز می شد که از این لحاظ واقعا نسبت به امیربهادر برتری داشت. رفتار کارکناش هم خوب بود و همه چیز توی خود طبقه مثل ابسردکن و سرویس بهداشتی هم بود. فقط بوفه طبقه 1- بود و با اسانسور می شد رفت. البته بین امتحان احتیاجی نبود و خودشون واسه وقت استراحت پذیرایی می کردند. locker هم توی همون طبقه بود و تو وقت استراحت دسترسی داشتیم.

@Applyseminar